پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
8500میلیاردریال  سرمایه گذاری در بندر امیرآباد آماده بهره برداری است
مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت: 850 میلیارد تومان از پروژه های بندر امیرآب
اجرای مرحله دوم  عملیات تست سیگنالینگ رادیویی در بندرامیرآباد
مرحله دوم عملیات تست سیگنالینگ رادیویی به منظور شناسایی نقاط کور رادیویی در باند VHF دریایی در محدود
درپی کسب رتبه برتر بندرامیرآباد در ارزیابی عملکرد مراکز HSE بنادرکشورانجام شد:
تقدیر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی از مدیریت و کارکنان بندر امیرآباد
به مناسبت آغاز سال2017 میلادی صورت گرفت
تبریک سال نو میلادی به کارکنان کشتیهای خارجی مستقر در بندر امیرآباد
تقدیر مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی از مهندس خدمتگزار
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پی کسب رتبه برتر بندرامیرآباد در ارزیابی عملکرد بنادر کشور از
رشد چشمگیر مبادلات انواع کالا دربندر امیرآباد در آذرماه سال 95
واردات انواع کالا به بندر امیرآباد در آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 26 درصدی برخ
حضور بندر امیرآباد در نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی ، حمل و نقل و صنایع وابسته
نمایشگاه بین المللی راهسازی ، حمل و نقل و صنایع وابسته از تاریخ 28 لغایت 30 آذرماه در محل مصلی امام
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد:ایجاد مجمع تجاری کشورهای حاشیه دریای خزر جهت ارتقاء روابط تجاری
دکتر آخوندی در آیین امضای قرارداد و تفاهم نامه های سرمایه گذاری با بخش خصوصی بر ایجاد مجمع تجاری کشو
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد عنوان کرد: امضاء تفاهم نامه همکاری بندرامیرآباد با بندر آنکونا ایتالیا
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و بندر آنکونا در زمینه های دریایی و بندری تفاهم نامه همکاری امضاء ک
عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندنوع
95/12 مزایده
95/10 استعلام ارزیابی کیفی
95/9 ۲۳ آبان ۱۳۹۵ استعلام ارزیابی کیفی
  ۳۰ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
06/95- م ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ فراخوان

سازمان بنادر و دریانوردی 
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی  بندر امیرآباد

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 07/07/95انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

به اطلاع کلیه اشخاص حـقیقی و حقـوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی ، متـصدیان حـمل و نقل ، صاحبان کالا و.............. ) در کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 07/07/95 به انبـارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به تعیین و تـکلیف و یا ترخـیص و یا خـروج کالاهای خـود اقدام ننمایند ،‌این منطقه جـهت وصول مـطالبات و جلـوگیری از تضییع حقـوق دولت و همـچنین رفـع تراکم و رسوب کـالا و استفاده بهـینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری مـندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود. 

 تاریخ و ساعت انتشار : 26 دی1395 09:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

سازمان بنادر و دریانوردی 
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی  بندر امیرآباد

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 08/07/95انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

به اطلاع کلیه اشخاص حـقیقی و حقـوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی ، متـصدیان حـمل و نقل ، صاحبان کالا و.............. ) در کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 08/07/95 به انبـارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به تعیین و تـکلیف و یا ترخـیص و یا خـروج کالاهای خـود اقدام ننمایند ،‌این منطقه جـهت وصول مـطالبات و جلـوگیری از تضییع حقـوق دولت و همـچنین رفـع تراکم و رسوب کـالا و استفاده بهـینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری مـندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود. 

 تاریخ و ساعت انتشار : 20 آذر 1395 09:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

سازمان بنادر و دریانوردی 
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی  بندر امیرآباد

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 24/6/95انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

به اطلاع کلیه اشخاص حـقیقی و حقـوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی ، متـصدیان حـمل و نقل ، صاحبان کالا و.............. ) در کـالاهای کانتینری وغیرکانتینری وارده تا تاریخ 24/6/95 به انبـارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به تعیین و تـکلیف و یا ترخـیص و یا خـروج کالاهای خـود اقدام ننمایند ،‌این منطقه جـهت وصول مـطالبات و جلـوگیری از تضییع حقـوق دولت و همـچنین رفـع تراکم و رسوب کـالا و استفاده بهـینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری مـندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود. 

 تاریخ و ساعت انتشار : 20 آذر 1395 09:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

سازمان بنادر و دریانوردی 
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی  بندر امیرآباد

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 11/6/95انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

به اطلاع کلیه اشخاص حـقیقی و حقـوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی ، متـصدیان حـمل و نقل ، صاحبان کالا و.............. ) در کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 30/5/95 به انبـارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به تعیین و تـکلیف و یا ترخـیص و یا خـروج کالاهای خـود اقدام ننمایند ،‌این منطقه جـهت وصول مـطالبات و جلـوگیری از تضییع حقـوق دولت و همـچنین رفـع تراکم و رسوب کـالا و استفاده بهـینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری مـندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود. 

لیست کالاهای مهلت گذشته منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد 

 تاریخ و ساعت انتشار : 21 آذر 1395 13:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

سازمان بنادر و دریانوردی 
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی  بندر امیرآباد

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 30/5/95انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 

به اطلاع کلیه اشخاص حـقیقی و حقـوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی ، متـصدیان حـمل و نقل ، صاحبان کالا و.............. ) در کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 30/5/95 به انبـارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به تعیین و تـکلیف و یا ترخـیص و یا خـروج کالاهای خـود اقدام ننمایند ،‌این منطقه جـهت وصول مـطالبات و جلـوگیری از تضییع حقـوق دولت و همـچنین رفـع تراکم و رسوب کـالا و استفاده بهـینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری مـندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود

 تاریخ و ساعت انتشار : 05 آذر 1395 08:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 تلفن: 4-34623001-011
 دورنویس: 34623006-011
 کد پستی : 93555-48541
 صندوق پستی : 331
 آدرس : مازندران - بهشهر - منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد
  پست الکترونیک :info@apsez.ir

اقتصاد مقامتی اقدام و عمل