چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

شرح وظایف


 • تکمیل و بهبود دائمی آئین نامه سازه های دریایی کشور و تهیه دستورالعمل های مربوطه
 • تأمین اطلاعات و نقشه های لازم برای مطالعات زیر بنایی
 • مطالعه و شناخت عناوین تحقیقاتی مهندسی دریا و فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام آنها
 • تهیه مراجع و منابع علمی (کتب و مقالات و 000) و امکانات مهندسی (نرم افزار و سخت افزار و 000) از طریق همکاری با مراکز ذیربط و قسمتهای مختلف سازمان
 •  برنامه ریزی و انجام ادواری مانتیورینگ و مدلینگ پارامترهای دریایی در سواحل کشور
 • تبادل اطلاعات مستمر با مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط با فعالیت های مهندسی سواحل و بنادر در داخل و خارج از کشور با اولویت کشورهای منطقه
 • توسعه و بهره برداری از شبکه اندازه گیری مشخصه های دریایی کشور
 • برنامه ریزی برگزاری همایش دوسالانه بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS جهت ارتقاء دانش علمی و فنی کارشناسان کشور
 • نیازسنجی دوره های آموزشی تخصصی به منظور بروز رسانی و ارتقا دانش فنی کارشناسان مرتبط با امر مهندسی سواحل و بنادر در سازمان مرکزی و بنادر
 • هدایت و نظارت بر پروژه های تحقیقاتی در حوزه مهندسی سواحل و بنادر ( حسب ارجاع اداره کل مرکز تحقیقات)
 • انجام مطالعات زیر بنایی و پایه در زمینه مهندسی سواحل و بنادر
 • ارائه خدمات مشاوره ای فنی موردی به ادارات کل سازمان و بنادر تابعه در زمینه مهندسی سواحل و بنادر( حسب درخواست ارگان های مرتبط)