دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور و ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی راه اندازی و با رسالت اصلی و بر پایه چهار محور مهم تنظیم امور بازار کار ، نظارت بر مسائل کار و کارگری ، ساماندهی وضعیت کاریابی و اشتغال و بیمه بیکاری در حوزه بخش خصوصی مرتبط با شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد فعالیت خودر را آغاز نموده است .
از آنجایی که موضوع اشتغال یکی از مهم ترین سیاست های هر سازمان بوده است و نظام و هرم نیروی انسانی و پویایی آن از عوامل تاثیرگذار در یک سازمان بهره ور به شمار می رود ، لذا واحد کار و خدمات اشتغال در نقش یک پل ارتباطی ، رابطه میان کارگر و کارفرما را می تواند به درستی و در جهت رسیدن به اهداف سازمانی هدایت نماید .
حساسیت و جایگاه واحد کار و اشتغال از آن جهت که به عنوان یکی از ارکان منطقه ویژه اقتصادی ، ارتباط مدیران منطقه را با امور مربوطه به حوزه کار و کارگر را کانالیزه نموده ، بسیار قابل تأمل می باشد و توجه به جایگاه آن را بیش از پیش مطالبه می نماید .
شرح وظایف واحد کار و خدمات اشتغال با توجه به محدوده و وسعت حیطه مسئولیت آن که شامل تمام کارگاه ها و شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بوده ، به شرح ذیل می باشد

اشتغال

۱- پاسخگویی و ثبت نام کارجویان در سامانه اشتغال
۲- معرفی نفرات جویای کار حسب درخواست شرکت های خصوصی و بر اساس اولویت های ثبت نام
۳- پیگیری و اطمینان از بکارگیری نفرات معرفی شده و ثبت اطلاعات مربوطه
۴- تائید مجوز تردد نفرات معرفی شده جهت اشتغال
۵- بررسی وضعیت نفراتی که توسط شرکت ها برای مشاغل خاص پیشنهاد و معرفی می شوند ، به منظور تائید یا عدم تائید مجوز کاری
۶- هدایت شرکت ها نسبت به بکارگیری و جذب نیرو تنها از طریق افراد ثبت نام شده در سامانه اشتغال
۷- ثبت اطلاعات نفرات جذب شده در شرکت های بندری در سامانه رصد اشتغال
۸- تهیه و ارائه آمارهای اشتغال به مقامات مافوق

روابط کار

۱- نظارت بر اجرای بخش روابط کار مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه ، تأمین اجتماعی و مصوبات و دستورالعمل های مربوطه در کارگاه ها
۲- رسیدگی به اختلاف های بین کارگر و شرکت های مستقر در منطقه ویژه و اعلام رای در این مورد
۳- اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای احکام صادره در مراجع حل اختلاف از طریق کارگاه ها یا دادگستری
۴- اتخاذ اقدامات لازم جهت برقراری بیمه بیکاری
۵- انجام مشاوره های حقوقی مرتبط با مسائل کارگری و قانون کار

بازرسی کار

۱- نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرایط کار از جمله مدت کار ، ایام کار ، دستمزد کارگر
۲- بازرسی های دوره ای و نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مروبطه به امور کار در کارگاه های واقع در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
۳- بررسی قراردادهای کاری ، بررسی حقوق و دستمزد و ...
۴- بازرسی از کلیه کارگاه های مستقر در منطقه جهت جلوگیری از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

بیمه بیکاری

۱- تشکیل پرونده جهت مراجعین بیمه بیکاری ( دریافت مستندات و تکمیل پرونده )
۲- ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه بیمه بیکاری در مراحل اولیه
۳- تشکیل جلسه فی مابین نماینده سازمان تامین اجتماعی و نماینده واحد کار و خدمات اشتغال جهت صدور رای مخالف با موافق و در نهایت اعلام نتیجه رای به سازمان تامین اجتماعی و ذینفع
۴- ثبت اطلاعات نهایی و رای نهایی در سامانه بیمه بیکاری

[ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ]

درخواست کار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمایید :
ثبت نام در این واحد نسبت به متقاضی در زمان اعلام نیاز شرکتهای خصوصی و متناسب با شرایط متقاضی مندرج در این فرم و اولویتهای تعریف شده می باشد و هیچ گونه تعهدی برای منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ایجاد نمی نماید.
کلیه اطلاعات تکمیل شده در این فرم صحت داشته و در صورت عدم صحت این اطلاعات عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب می باشد.
مشخصات فردی
لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
وارد نمودن شناسه ملی الزامی است.
تاریخ تولد را وارد نمایید.
لطفا گرایش را وارد نمایید.
دانشگاه محل تحصیل را وارد نمایید.

لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید.
لطاف آدرس و محل سکونت خود را وارد نمایید.


شماره پیگیری را وارد کنید.