چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

 

در راستای برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

دفتر بازرسی بندر امیرآباد آماده دریافت گزارشات مردمی در ارتباط با تخلفات موضوع ماده (9) قانون خدمات کشوری می باشد ، شما سروران گرامی میتوانید به یکی از شیوه های ذیل شکایات ، انتقادات و گزارشات خود را به این دفتر ارسال و پیگیری نمایید. یاد آور می گردد مشخصات فردی شما محرمانه بوده و فاش نخواهد شد.

1- از طریق تماس تلفنی  :      01134623679
2-از طریق مراجعه حضوری :بهشهر-منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد-طبقه همکف ساختمان اداری-دفتر بازرسی  (دانلود فرم)
3-سایت اینترنتی بندر   :  فرم شکایات یا درخواست را تکمیل و ارسال نمائید .
4-از طریق مکاتبه :بهشهر–منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد  -صندوق پستی 333  – دفتر بازرسی 
5- از طریق پست الکترونیکی    bazresi-apsez@pmo.ir

رسیدگی به شکایات مردمی