یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

تجهیزات مقابله با آلودگی بندر امیرآباد

  RIVER BOOM  
  1  
  بوم رودخانه ای: باتوجه به جنس بوم برای مهارآلودگی در حوضچه ومکانهایی که ارتفاع موج تا1.5مترباشد مورداستفاده قرارمی گیرد  
     
  INSHORE BOOM  
  2  
  بوم ساحلی :برای مهارآلودگی نفتی درلنگرگاهها باموج 2تا3متربرثانیه مورداستفاده قرارمی گیرد.  
     
  BRUSH SKIMMER  
  3  
  اسکیمربرسی: برای جمع آوری آلودگیهای نفتی سنگین ودرساعت 100مترمکعب آلودگی را می تواند جمع آوری نماید  
     
  WEIR SKIMMER  
  4  
  اسکیمرچاهکی: برای جمع آوری آلودگیهای نفتی سبک و100مترمکعب درساعت آلودگی را می تواند جمع آوری نماید  
     
  POWER PACK 5.2KW  
  5  
  پاورپک 5.2کیلوواتی:برای انتقال نیروبه قرقره بوم جهت پهن کردن ،جمع آوری وبادکردن بومها مورداستفاده قرارمی گیرد.  
     
  POWER PACK 42KW  
  6  
  پاورپک 42کیلوواتی :برای انتقال نیروبه اسکیمرها جهت جمع آوری آلودگی مورداستفاده قرارمی گیرد  
     
  WATER PUMP PTX301  
  7  
  پمپ آب:برای انتقال آب مورداستفاده قرارمی گیرد  
     
  BLOWER  
  8  
  دستگاه دمنده هوا:جهت بادکردن بوم رودخانه ای مورداستفاده قرارمی گیرد  
     
  SORBENT SHEET  
  9  
  ورق جاذب:جنس آن ازپلی پروپلین ،یک بارمصرف بوده که برروی آلودگی پهن شده وسبب جذب آلودگی نفتی می شود  
     
  SORBENT BOOM  
  10  
  بوم جاذب:جنس آن پلی پروپلین بوده وهرتکه آن 3متری ویکبارمصرف بوده وبرای مهاروجذب آلودگی مورداستفاده قرارمی گیرد  
     
  DISPERSANT  
  11  
  موادزائل کننده نفت:این موادشیمیایی به وسیله دستگاه دیسپرسنت پاش برروی آلودگی نفتی اسپری شده وباعث زائل شدن لکه های نفتی می شود.  
     
  CLEANING &WASHING EQUIPMENT  
  12  
  دستگاه شستشوی تجهیزات :این دستگاه جهت شستشوی تجهیزات بعدازعملیات مقابله باآلودگی استفاده می شود.  
     
  OILTRANSFER PUMP  
  13  
  پمپ انتقال الودگی :این پمپ برای انتقال آلودگی نفت های که گرویتی آنها متوسط وسنگین می باشداستفاده می شود.  
     
  AC DIESEL ELECTRIC GENERATOR  
  14  
  دیزل ژنراتور:جهت روشنایی درمناطقی که فاقد برق بوده مورداستفاده قرارمی گیردو10کیلووات برق تولید می کند.  
     
  FLOTING TANK  
  15  
  تانک شناور:این تانکهای شناورجهت انتقال آلودگی جمع آوری شده ازدریا به خشکی مورداستفاده قرارمی گیرد.