چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

خدمات واحد های شناور

یکی از قسمت های اصلی در اداره امور دریایی بندر که نقش مهمی در عملیات پهلو دهی جداسازی و سایر عملیات های دریایی کشتی ها  را دارا می باشد، بخش واحد های شناور می باشد. در راستای ارائه خدمات مناسب تر به مشتریان کلیه شناورها  به بخش خصوصی، شرکت هدایت کشتی خلیج فارس واگذار گردیده و خدمات مورد نیاز تحت نظارت این اداره به مشتریان ارائه می گردد. این شرکت مسئولیت کلیه فعالیت های مربوط به شناور های یدک کش،قایق های راهنمابر را با هماهنگی واحد دریایی بندر بر عهده دارد.

خدمات یدک کشی کشتی ها:

بندر امیرآباد در راستای ارائه خدمات دریایی مناسب به کشتی ها و همچنین افزایش ایمنی عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی تجهیزات دریایی مطابق با نیازهای بندر مطابق جدول ذیل تامین نموده است. مطابق نظر راهنمایان بندر در هر عملیات حداقل یک یدک کش استفاده می گردد. در زمان ورود کشتی ها به بندر پس از هماهنگی راهنما با فرماندهان یدک کش پس از عبور از دهانه موج شکن عملیات طنابدهی یدک کش آغاز می گردد. مطابق قوانین بندر کلیه شناورها در زمان ورود ملزم به استفاده از یدک کش در صورت تشخیص راهنما می باشند.

  ردیفنام یدک کش
سال ساخت
قدرت موتور
سازنده موتور
 
 1 بهشهر1383 456*2کیلووات-MANایران 
 2کاسپین1383 497*2کیلووات-MAN
ایران
 
 3
 اشکبوس1383
 456*2کیلووات-MAN
ایران
 
 4 میانکاله1383 497*2کیلووات-MAN
ایران
 
 5 امیرآباد1380 470*2کیلووات-MAN
ایران
 

ارائه خدمات متفرقه به مشتریان

در راستای ارائه خدمات مناسب به مشتریان با استفاده از تجهیزات موجود بندر خدمات به شرح ذیل را رائه می نمایند. کلیه متقاضیان می توانند پس از ارائه درخواست کتبی به اداره امور دریایی و هماهنگی های لازم خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

  ردیف نوع خدمات
 
 1آبرسانی به شناورها
 
 2اطفای حریق
 
 3امداد و نجات دریایی
 
 4مقابله با آلودگی آب دریا
 
 5هیدروگرافی
 
 6غواصی یا مطالعاتی
 
 7 Stand – By عملیات همراهی شناورها (اسکورت) 
 8انتقال راهنما – آذوقه ، گروه تعمیرات پاس کشتی ها – پرسنل شناورها
 
 9 Push کردن کشتی
 
 10 انتقال تجهیزات 
 11 یدک نمودن بارج 

تعرفه خدمات یدک کشی:

مطابق کتابچه تعرفه های مترتب بر کشتی و کالا در بنادر جمهوری اسلامی ایران تعرفه خدمات یدک کشی در یک عمل بستن و باز کردن واحد شناور مطابق جدول ذیل می باشد:

  ردیفتناژ کشتی (GT)
 هزینه یدک کشی
 
 1
 تا1500300دلار
 
 2 از 1501 تا 5000800دلار
 
 3 از 5001تا 100001500دلار
 
 4 از 10001 تا 15000 2200 دلار 
 5 15001 تا 200002900 دلار
 
 6 20001 تا 250003600 دلار
 
 7 25001 به بالا 4500 دلار 
-تعرفه مربوط به خدمات متفرقه مطابق توافق و قرارداد فی ما بین مشخص خواهد گردید.

قایق های راهنمابر:

با توجه به شرایط تردد در ورودی به بندر و مسافت موجود تعداد 2 فروند قایق راهنمابر  با مشخصات ذیل فعال می باشند.  شناورهای اشاره شده وظیفه انتقال راهنمایان به کشتی و پیاده نمودن آنها را بر عهده دارند. کلیه خدمات مربوط به انتقال راهنما توسط این شناورها بدون اخذ هزینه می باشد. شناور مذکور در صورت درخواست، خدمات دریایی مورد نیاز به مشتریان را ارائه می نمایند.

 ردیف نام یدک کش
 سال ساخت
 موتور سازنده 
 1
بوستان
 1354224*2کیلووات- DEUTZ
هلند
 
 2قیام 10
1373
405*2کیلووات- MTU
ایران
 

تماس با ما:
کلیه متقاضیان دریافت خدمات دریایی-واحد شناور می توانند درخواست های خود را از طریق ذیل پیگیری نمایند.
اداره امور دریایی:
شماره تلفن:01134512236
شماره فکس:01134512236
شرکت هدایت کشتی خلیج فارس:
شماره تلفن:01134512610
شماره فکس:01134623729