چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی( MRCC)

مرکز MRCC :   
سازمان جهانی دریانوردی به منظور ایجاد یک سیستم هماهنگ بین المللی در زمینه جستجو  و شیوه های نجات اشخاص مضطر در دریا در سال 1979 کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی را تصویب نمود و از سال 1985 مفاد آن لازم الاجرا گردید . این کنوانسیون سازماندهی مراکز هماهنگی نجات دریایی و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روشهای همکاری چند کشور همسایه را برای انجام عملیات جستجو و نجات در یک منطقه مشترک را پیش بینی نموده است. باتوجه به موقعیت کشورمان و باتوجه به الزامات الحاق به کنوانسیون مذکور ، ایجاد مرکز هماهنگی نجات دریایی بمنظور نجات جان اشخاص در دریا و انجام عملیات جستجو و نجات از ضروریات می باشد.
در همین راستا مرکز اصلی و استاندارد یکپارچه هماهنگی جستجو نجات دریایی بندر امیرآباد به منظور پوشش حداکثر آبهای تحت حاکمیت در شمال کشور و با بهره مندی ازتجهیزات مدرن مخابراتی به منظور دریافت پیامهای اضطرار از شناورهای مضطر به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی و همچنین توصیه های پزشکی به دریانوردان می باشد.
شایان ذکر است مرکز هماهنگی نجات دریایی مرکزی جهت سازماندهی ، بهره مندی ازامکانات سخت افزاری و نرم افزاری جستجو و نجات که مسئولیت برنامه ریزی ، ساماندهی و هماهنگی عملیات و خدمات جستجو ونجات دریایی را در منطقه تحت پوشش به عهده دارد.

شماره تماس مرکز هماهنگی نجات دریایی بندر امیرآباد :
تلفن :  34512233- 011         ،            34623501 – 011               ،             34623511- 011
نمابر :      34623501- 011
کد خدمات اضطرار دریایی :     1550

 

  شناور جستجو ونجات:
نام شناور :   ناجی -1
ظرفیت خالص :   15 تن
ظرفیت ناخالص :  50تن
عرض :   4.70
عمق :    2.50
طول :    19.10
قدرت موتور اصلی :                 603(HP)  x2
 نوع شناور :  شناور جستجو و نجات
کلاس  :   موسسه رده بندی آسیا
تجهیزات مخابراتی :  SSB_  VHF- D.S.C- LRIT- AIS
تجهیزات کمک ناوبری  : RADAR ،  GPS ، ECHO  Sounder ،  Chart   Plotter ، Gyro  Compass
 
 
ناجی
 

منطقه تحت پوشش جستجو و نجات دریایی
منطقه تحت پوشش مرکز هماهنگی و نجات دریایی بندر امیر آباد شامل مناطق حد فاصل لیوان شرقی در شرق تا چپکرود جویبار در غرب  می باشد.
 

مناطق mrcc