یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

طرحهای جستجو و نجات دریایی

طرح مکان ایمن ، طرح تسهیل گردشگری دریایی ، طرح همیاری ناجی ، طرح استانی جستجو و نجات ، طرح تیم واکنش سریع
1-    طرح مکان ایمن :
باتوجه به پیوستن ایران به کنوانسیون جستجو و نجات دریایی و لازم الاجرا بودن مفاد این کنوانسیون جهت کشورهای عضو و همچنین اصلاحیه اعمال شده به فصل سوم کنوانسیون جستجو و نجات دریایی در خصوص ارائه خدمات مکان ایمن به نجات یافتگان حوادث دریایی در جولای 2006 ، الزام سازمان بنادر و بنادر تابعه نسبت به افراد نجات یافته از حوادث دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مکان ایمن به مکانی جهت اسکان موقت افراد نجات یافته حوادث دریایی که می بایست شرایط معیشتی مناسب در آن (شامل خوراک ، پوشاک ، خدمات درمانی) موجود باشد.

2-    طرح تسهیل گردشگری دریایی :
باتوجه به افزایش روز افزون گردشگران دریایی و همچنین تنوع تجهیزات دریایی در سواحل دریای خزر و باتوجه به وجود مراکز تفریحی دریایی در محدوده تحت پوشش ، ضرورت تهیه طرحی به منظور هماهنگی نهادهای مرتبط در مبحث گردشگری دریایی در راستای ارتقاء سطح ایمنی گردشگری دریایی از مهمترین اهداف طرح مذکور میباشد.

3-    طرح همیار ناجی :
باتوجه به نقش ارزنده همکاری شناورهای مختلف دریایی در کمک به واحد های جستجو و نجات بمنظور نجات کشتیهای حادثه دیده و سرنشینان آنها و با توجه به گستردگی آبهای تحت تردد شناورها و وقوع حوادث دریایی منجر به انجام عملیات جستجو و نجات دریایی ، بهره مندی از امکانات و پتانسیلهای سازمانهای مردم نهاد (NGO) ها در راستای ارتقاء ایمنی دریانوردی ، یکی از مهمترین مولفه ها در زمینه تحقق هدف مذکور میباشد که طرح همیار ناجی بدین منظور تهیه و تدوین گردید.

4-    طرح جستجو و نجات استانی :
ضرورت ایجاد سیستم امداد و نجات دریایی جامع در استان با حضور و همکاری کلیه ارگانهای ذیربط جهت ارائه خدمات به آسیب دیدگان و افراد در معرض خطر و شناورهای مضطر امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا با توجه به گسترش و توسعه صنعت کشتیرانی در دریای خزر و ضرورت رعایت قوانین و مقررات بین المللی و ملی ، طرح جستجو و نجات استان در حال تهیه می باشد تا در صورت بروز حوادث و سوانح دریایی در کمترین زمان ممکن امداد رسانی میسر گردد.

5-    طرح تیم واکنش سریع :
در راستای اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی و براساس طرح ارتقاء کمی و کیفی  خدمات جستجو و نجات دریایی و به منظور کاهش و مقابله با سوانح و حوادث دریایی در آبهای تحت پوشش ، ضمن بهره مندی از طرح ها و دستورالعملهای گوناگون در این زمینه ، بندر امیرآباد همگام با سایر بنادر کشور اقدام به تهیه طرحی موسوم به تیم واکنش سریع نموده است که در این طرح ، تیم واکنش سریع تیمی متشکل از افراد متخصص که توانایی ارائه خدمات در شرایط سخت دریا و زمانی که پرسنل ، مسافرین و سایر افراد در معرض خطر باشند در اسرع وقت را داشته باشد. ترکیب و اعضاء تیم واکنش سریع عبارتند از : فرمانده ، غواص ، نجات گر ، پزشکیار