چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

اشاعه فرهنگ گردشگری دریایی

باتوجه به وجود موهبت طبیعی دریا در استان مازندران واستقبال فراوان مردم از سواحل شمال کشور و همچنین استفاده از قایقهای تفریحی جهت گشتهای دریایی و باتوجه به اجتناب ناپذیر بودن حوادث و سوانح دریایی ، بندر امیرآباد در راستای وظایف سازمانی و ذاتی خود اقدام به تهیه و انتشار موضوعاتی در خصوص گردشگری دریایی ، شنا ، استفاده از وسایل تفریحی آبی از قبیل جت اسکی و اسکی روی آب نموده است تا ضمن آشنا نمودن عموم مردم با مسائل مرتبط با ایمنی گردشگری دریایی ، زمینه سازی لازم به منظور ایجاد فرهنگ گردشگری دریایی را فراهم آورده باشد. این مهم از طریق چاپ بروشور و پخش آن در پلاژهای مستقر در محدوده و پایگاههای جاده ای امداد و نجات و همچنین نصب بنر با مضامین ایمنی گردشگری دریایی به زبانهای فارسی و انگلیسی در محل پلاژ ها و پخش اسلایدهای نکات ایمنی گردشگری دریایی از طریق تلویزیونهای شهری صورت می پذیرد.