یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

تفاهمنامه ها و توافقنامه های جستجو و نجات دریایی

توافقنامه با وزارت ورزش و جوانان ، موافقتنامه همیاری دوجانبه بندر امیرآباد با اداره کل فرودگاههای استان مازندران ، تفاهمنامه همکاری با سازمان امداد و نجات ، توافقنامه همکاری با اورژانس کشور ، تفاهمنامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، توافقنامه با سازمان شیلات ایران ، تفاهمنامه بهره برداری از خدمات بالگرد با شرکت هلیکوپتری .

1-    تفاهم نامه بهره برداری از خدمات بالگرد :
با نگرش به اهمیت نجات جان افراد در معرض خطر در دریا و در راستای مفاد کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی و طرح ملی جستجو و نجات دریایی ایران و باتوجه به گستردگی سواحل در مناطق دریایی کشور ، بمنظور استفاده بهینه از امکانات ملی جهت ارتقاء سطح همکاری در خصوص ارائه خدمات جستجو و نجات و همچنین پایش و مقابله احتمالی با آلودگیهای محیط زیست دریایی ، از خدمات شرکت طرف قرارداد در زمینه استفاده از بالگردها استفاده می شود.

2-    موافقتنامه همیاری دوجانبه با اداره کل فرودگاههای استان :
این مـوافقتنامه به جـهت همـکاری و یاری رساندن به یکـدیگر در مواقـع اضطرار و وقـوع حوادث غیرمترقبه با رعایت اولویتهای کاری و کلیه طرحها و دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه در امر جستجو ونجات دریایی ، اطفاء حریق و امداد و نجات از حداکثر توان ممکن خود بهر گیری می نمایند.