یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

ردیف

نام تجهیز

تعداد(دستگاه)

نمایی از تجهیزات 

1

گنتری کرین

2

2

لیبهر

2

3

فانتوزی

1

4

ترانستینر

1

5

بکرا

6

6

ریچ استاکر

1

7

گرو

2

8

جرثقیل

9

9

لیفتراک

13

10

کشنده

36