چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

ردیف

نام تجهیز

تعداد (فروند)

نمایی از تجهیزات

1

یدک کش

5

yadakkesh

2

لایروب خزر

1

layroob

3

راهنمابر

2

rahnamabar

4

ناجی

1

naji

5

قایق چراغ دریایی

1

 

6

قایق گارد

1