یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

انبار ها و محوطه ها

 

 

ردیف

نوع

مساحت(متر مربع)

نمایی از انبار

1

انبار شماره 1

12,000

2

انبار شماره 2 / انبار دوقلو

10,000

3

انبار شماره 3

10,000

4

انبار شماره4

10,000

____

5
انبار رو باز- محوطه بندری
1,000,000
6
محوطه بندری
9,000,000