پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع

بازدید کننده محترم:

ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی از جنابعالی درخواست می گردد در صورت استفاده از خدمات ارائه شده در بخش های مختلف این سازمان، نظرات و دیدگاههای خود را در قالب فرم نظر سنجی ذیل ارسال نمایید.

ان شالله نظرات شما باعث ارتقاء خدمات ارائه شده گردد.

فرم نظرسنجی ارباب رجوع