پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

قوانین و مقررات در گروه های: مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی، حمل و نقل دریایی، سرمایه گذاری، ایمنی دریایی، محیط زیست، صدور مجوز و گواهی نامه ها، استانداردهای ساخت و ساز، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی، امور مالی و معاملات، طبقه بندی شده اند.
با انتخاب گروه مورد نظر از فهرست"قوانین و مقررات سازمان" در کادر جستجو، و کلیک بر روی عبارت جستجو، می توانید به فهرست قوانین و مقررات گروه مورد نظر دسترسی یابید.

عنوانتاریخ تصویب  
قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل ایمن شناور
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
آیین نامه اجرایی حدود اختیارات٬ شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
دستورالعمل اجرایی تعیین نام شناورهای ایرانی
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (٥٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها
۱۳۹۶/۰۵/۱۸
قانون هوای پاک
۱۳۹۶/۰۴/۲۵
آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران
۱۳۹۶/۰۳/۲۱
دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی در آبهای داخلی و سرزمینی کشور
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله¬ نامه کار دریایی ـ مصوب۲۰۰۶ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن
۱۳۹۶/۰۲/۱۷
قانون اصلاحات پیوست معاهده بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۱ ۲ ۳ ۴
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۴