یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

مقدمه :

Untitled Document

 

پس از آغاز بحث سیستم ها و پیدایش سیستم های مختلف خدماتی وتولیدی ، سیستم های مدیریتی بعنوان راهکاری برای ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر بین سیستم های مختلف موجود ، مطرح شدند . سیستم هائی نظیر سیستم های مدیریت تولید ، مدیریت عملیات ، مدیریت آموزش و ...  و ازجمله این رویکردهای مدیریتی به مساله سیستم ها هستند با بکارگیری این رویکردهای مدیریتی و بعد از پیدایش رقابت های گسترده درسطح بین المللی در زمینه کسب و کار سعی دراستفاده از فنون و تکنیکهای اثربخش برای افزایش توان رقابتی بالا گرفت تدوین و توسعه استانداردهای بین المللی بخصوص توسط سازمان بین المللی استاندارد (  ISO ) در این زمینه بسیار مورد توجه قرار گرفت .  

سیستم های یکپارچه مدیریت در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیتی ISOO9001   مدیریت زیست محیطی ISO17001    مدیریت ایمنی  OHSAS18001   در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده و توانسته نتایج ثبت و قابل توجهی به بار آورد .

بندرامیرآباد نیز در راستای بهره گیری از عامل جلو برنده وتقویت کننده این تفکر و دستیابی به اهداف همچون :

1- تعریف هدف بصورت واضح و با توجه به خط مشی سازمان

2- جلوگیری از پیمودن مسیرهای اشتباه در حرکت به سمت هدف

3- از بین بردن تداخل و ناهماهنگی ساز و کارهای مختلف درون سیستمی

4- کاهش هزینه های ناشی از دوباره کاری

5- ایجاد و گسترش گردش اطلاعاتی پویادر سیستم

6- فراهم آوردن امکان بازنگری در سیسم و رفع نقائص و نقاط ضعف

7- ایجاد امکان گرفتن بازخورد از جزئیات فعالیت ها

8- فراهم آوردن زمینه ای برای پیش بینی های مختلف فرآیندی

9- کاهش حجم مستندات و سوابق سیستمی

10- افزایش بهره وری

11- به حداقل رساندن تضاد بین کارکردهای این سه استاندارد

12- کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری با توجه به ایجاد تصویری کامل از سازمان

 اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه نموده و موفق به اخذ گواهینامه از شرکت GK گردیده است .