یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

لیست تحقیق و پژوهشهای داوری شده  توسط کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد در سال 93 

ردیف

نام و نام خانوادگی داور

پایان نامه / مقاله

عنوان تحقیق

1

 

علی خدمتگزار

مقاله

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب خطوط کشتیرانی در بندر خرمشهر با استفاده از تکنیک بازاریابی سروکوال

پایان نامه

تبیین میزان صادرات و واردات از طریق سفارش خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان

پایان نامه

تاثیر ابعاد بسته بندی کالای عمومی بر پوشش بیمه باربری (صادراتو واردات)- مطالعه موردی بندر انزلی

2

حبیب اله بائی

پایان نامه

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کار افرینی سازمانی(مطالعه موردی بندر نوشهر)

مقاله

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کار افرینی سازمانی(مطالعه موردی بندر نوشهر)

مقاله

رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی بندر نوشهر

پایان نامه

رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی بندر نوشهر

3

حسین عظیمی

پروپوزال

بررسی رژیم رسوب گذاری در بندر امیراباد و ارزیابی اثرات زیست محیطی

مقاله

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد بنادر الکترونیکی

پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد بنادر الکترونیکی

مقاله

بررسی عوامل موثر بر بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر میان بنادر شمال کشور در جذب و پهلو دهی کشتی

پایان نامه

بررسی عوامل موثر در جذب کشتیهای اقیانوس پیما به بندر چابهار در مقایسه با بندر شهید رجایی

4

سمیرا احسانی افراکتی

مقاله

توانمند سازی کارکنان با رویکرد اموزش منابع انسانی گامی است بسوی افزایش بهره وری

مقاله

رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی بندر نوشهر

5

عسگریزاده

مقاله

رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی بندر نوشهر

پایان نامه

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی کارکنان- مطالعه موردی بندر نوشهر

پایان نامه

رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی بندر نوشهر

6

علی اکبر صیاد

پایان نامه

بررسی عوامل موثر در جذب کشتیهای اقیانوس پیما به بندر چابهار در مقایسه با بندر شهید رجایی

7

محمد علی موسی پور

پایان نامه

رابطه هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی- مطالعه موردی بندر نوشهر

8

علی کیاپی

پایان نامه

مدلسازی و طراحی سیستم کنترل جعبه دنده شناورهای شاتل

9

حبیب اله طالبی

پایان نامه

بررسی راهکارهای عملی اجرایی شدن عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ در سواحل جنوبی ایران- بندر شهید رجایی

10

عبدالحمید جهانگیروند

مقاله

توانمند سازی کارکنان با رویکرد اموزش منابع انسانی گامی است بسوی افزایش بهره وری

11

کاظم صالحی

مقاله

بررسی عوامل موثر بر بهبود مزایای رقابتی بندر نوشهر میان بنادر شمال کشور در جذب و پهلو دهی کشتی