یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

  - لیست طرحهای پژوهشی ارائه شده به سازمان 
  1- ارزیابی و اولویت بندی راهکارهای ارتقا حمل و نقل هوشمند کالا در بندر امیراباد 
  2- بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد مدیران (مطالعه موردی بندر امیراباد) 
  3- رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی(مطالعه موردی بندر امیراباد) 
  4- ابعاد کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیراباد 
  5- بررسی رابطه ابعاد بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما(مطالعه موردی بندر امیراباد) 
  6- بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش 
  7- تاثیر اموزشهای ضمن خدمت در توانمند سازی کارکنان بندر امیراباد 
  8- ارزیابی الودگی فلزات سنگین در رسوبات منطقه ویژه اقتصادی امیراباد و ارتباط ان با تنوع و تراکم ماکروبنتوزها 
  9- استفاده از تالابهای انسان ساخت در تصفیه الاینده های تحمیلی وارده 
  10- شناسایی ، بازنگری و بهبود فرایندهای بندر با بکارگیری تکنیکهای بهبود مدیریت 
  11- مطالعه و بررسی شاخصهای سرویس تایم کامیون در بندر امیراباد 
  12- شناسایی و اولویت بندی صنایع و خدمات قابل سرمایه گذاری در منطقه ویژه قاتصادی بندر امیراباد 
  13- معرفی ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی بندر امیراباد 
  14- مطالعات، بررسی و امکان سنجی سیستم تامین انرژی الکتریکی کشتی ها در بنادر 
  15- طراحی و ساخت قایق ربات خودران بمنظور کنترل، حفاظت و پایش وضعیت پای اسکله ها، ابراهه ها و حوضچه های بنادر 
  16- طراحی و ساخت ماشین تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی از/ به کشتی 
  17-بررسی سطح بلوغ هوش تجاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد 
  18- بررسی رابطه فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد 
  19- بررسی یادگیرنده بودن سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیراباد بر اساس چارچوب مارکوات 
  20- تدوین استراتژی بندر امیراباد با رویکرد SWOT 
  21- بررسی نقش تعدیلی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران 
  22- بررسی روابط بین سرمایه فکری و گرایش به نوآوری در بندر امیراباد 
  23- تبیین رابطه توپولوژی شبکه سیستمهای اطلاعات در مسطح شدن هرم سازمانی و چابکی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد 
  24- ذخیره انرژی در Desktop های شبکه با استفاده از مجازی سازی 
  25- مهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی بندر 
  26- سنجش میزان آلودگی فلز سنگین جیوه در رسوبات و شناسایی (تنوع و تراکم) ماکروبنتوزهای ساحل جنوب دریای خزر (بندر امیرآباد) 
  27- اولویت بندی صنایع و خدمات قابل سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با رویکرد ارتقاء ظرفیت حمل و نقل دریایی 
  28- سامانه جامع نمایندگان کشتیرانی 
  29- برنامه ریزی منابع انسانی : اولویت مدیران اینده نگر 
  30- مفاهیم و رویکردهای اطلاعات(هوش) تجاری 
  31- بررسی شاخصهای توسعه ظرفیت پایدارعملیاتی بندر امیراباد 
  32- securing maritime by using modern security methods  
  33- ارائه مقاله باعنوان طراحی و شبیه سازی قایق ربات خودران بمنظور کنترل ، حفاظت و پایش وضعیت پای اسکله ها و ابراهه ها و حوضچه های بنادر در همایش بین المللی ICOPMASS 
  34- ارائه مقاله تحت عنوان تبیین راهکارهای نوین امنیتی به منظور تامین امنیت دریانوردی در بیست و دومین همایش بین المللی ارگانهای دریایی کشور