پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

اخبار

موفقیت های بندر امیرآباد در سال 95 همچنان ادامه دارد:منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به عنوان بندر نمونه کشور در حوزه پژوهش

موفقیت های بندر امیرآباد در سال 95 همچنان ادامه دارد:منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به عنوان بندر نمونه کشور در حوزه پژوهش
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی ؛ بندر امیرآباد از سوی مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بندر نمونه کشور در سال جاری در امور پژوهش انتخاب شد.

بنابراین گزارش پژوهش های انجام شده در بندر امیرآباد و تآثیر موثر آن بر علمی کردن امور مربوط به بندری و دریایی  عاملی تعیین کننده در کسب این موفقیت بوده است.

در پی کسب این موفقیت ، مهندس سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با اهدای لوح سپاس  از مدیریت و کارکنان بندر امیرآباد تقدیر کرد.

 

بندر نمونه کشور در حوزه پژوهش

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۲:۴۷
تعداد بازدید : ۳۱۸