سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش تصویری افتتاح فاز 2 بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور - بخش دوم

گزارش تصویری افتتاح فاز 2 بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور - بخش دوم

افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 10
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 9
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 8
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 7
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 6
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 5
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 3
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 2
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری دوم 1
۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ۱۶:۵۴
تعداد بازدید : ۴۳۳

کانال خبری بندر امیرآباد

تلگرام

سروش