دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ردیفنام شرکت سرمایه گذارنوع سرمایه گذاریظرفیتنمایی از پروژه
1امیرآباد گرین ترمینال کیشسیلوی غلات با مشارکت ۵۰% دولت قزاقستان54000 تن
2پارس گیپسکارخانه تولید گچ صادراتی

سرمایه گذاری کامل شرکت ترکیه ای
300 تن (روزانه)
3صنایع فولاد سازان دماوندکارخانه میله گرد800000 تن (در سال)
4تکبار سارویهسردخانه و سورتینگ درجه بندی و بسته بندی میوه3500 تن
5فولاد صنعت نورسیلوی غلات50000 تن در دو فاز
6آرین ماهتاب گستراحداث نیروگاه75 مکاوات
7عصر متین شمالاجاره پنج هزار مترمربع زمین جهت سرمایه‌گذاری در زمینه احداث انبار سرپوشیده به روش B.O.T--
8شرکت بازرگانی نیکزاداحداث انبار5000 مترمربع
9سیمان مازندراناحداث انبار به روش B.O.T جهت انبارش سیمان5000 مترمربع
10نیک ترابر جانبازاناحداث انبار به روش B.O.T5000 مترمربع
11یاسمین مروارید بندراحداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی30000 تن
12سوربن گستر امیرآبادسیلوی غلات35000 تن
13عصر متین شمالسیلوی غلات48000 تن
14صنایع فولاد سازان امیرابادکارخانه تولید محصولات فولادی---
15مجتمع کاغذ امیرآبادکارخانه تولید کاغذ---

ردیفنام شرکت سرمایه گذارنوع سرمایه گذاریظرفیتدرصد پیشرفتنمایی از پروژه
1سازه کاران عدالت مهر مازندرانساختمان خدماتی و رفاهی--72
2پشتیبان توسعه مهرونداداجاره اراضی به مساحت پنج هزار مترمربع جهت سرمایه گذاری در زمینه احداث و بهره برداری از مخازن روغن خوراکی به روش B.O.T10000 تن90
3سیمان فیروزکوهاجاره پنج هزار مترمربع زمین جهت سرمایه‌گذاری در زمینه احداث انبار سرپوشیده به روش B.O.T5000 مترمربع45
4آراد عمران کاسپیناجاره اراضی جهت سرمایه گذاری در زمینه احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی به روش B.O.T24000 تن65
5ایران مارین سرویسزاجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T50000 تن5
6آرد برلیان گلستاناجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T50000 تن28
7نیک ترابر جانبازاناجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T49000 تن12
8هزاره سوم مازندراناجاره پنج هزار مترمربع زمین جهت سرمایه‌گذاری در زمینه احداث انبار سرپوشیده به روش B.O.T5000 مترمربع98
9تایدواتر خاورمیانهاجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T41000 تن72
10زر ماکاروناجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T42000 تن73
11توسعه تجارت ستاره پارسیاناجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T28800 تن3
12آرین شیمیاحداث کارخانه تولید MDF--15
13خزر تبادل شمالاحداث کارخانه تولید آرد--1