یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

فرم درخواست سرمایه گذاری

* هرگونه مسئولیت احتمالی ارائه اطلاعات نادرست بعهده متقاضی میباشد.
اطلاعات عمومی :
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات کلی طرح :
*
*
*
*
*
*
*
تسهیلات مورد نیاز :
انبار (M2)
زمین (M2)
آب (M3)
برق (kw)
فاضلاب (M3)
تلفن و دورنگار (خط)
اینترنت (کیلوبایت بر ثانیه)
سایر تسهیلات مورد نیاز :
مدارک : * فرمت تصاویر مدارک پیوستی میبایست JPEG و سایز آن حداکثر 100KB باشد.
*
*
*
*


* = ضروری

دانلود فرم خام

[ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ ]
[ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ ]
[ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ ]
[ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ ]