چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

 
  مزیت های قانونی سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی بندری
   
1-  برخورداری از مزیتهای قانونی سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
2 -  آزادی مشارکت و سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی 
3 -  تضمین سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها با آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
4 - صادرات کالا بدون تشریفات گمرکی و امکان ترانزیت، ترانشیپ و صدور مجدد کالا
5 - ارتباط مستقیم از طریق راه آهن و جاده با کشورهای آسیای میانه، خاور دور و روسیه و شمال اروپا
6 - امکان واگذاری اراضی و انبار به شکل استیجاری با قیمت های رقابتی بصورت کوتاه و بلند مدت به متقاضیان و سرمایه گذاران
7 - امکان ورود مواد اولیه بدون تشریفات گمرکی به منطقه و پردازش کالا و صادرات مجدد
8 - استفاده از مزایای راه آهن و تجهیزات و امکانات مدرن تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی
9 - امکان واردات و بهره برداری ماشین آلات،‌ قطعات یدکی، وسایل نقلیه سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در منطقه
 
     
 
  مزیتهای و تسهیلات قانونی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
   
1- امکان ورود و خروج کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت پردازش، تبدیل ، تکمیل و ... 
2- معافیت از پرداخت حقوق ورودی کالا تولیدی در منطقه به هنگام ورود به کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بکار رفته در محصول تولیدی.
3- آزادی مشارکت و سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی با تضمین سرمایه های انجام شده و سود حاصل از آنها و آزادی کامل ورود و خروج سرمایه.
4- واگذاری و یا فروش تمام یا قسمتی از کالاهای وارده به دیگران با استفاده از قبض قابل معامله.
5- صدور گواهی مبداء قابل پذیرش در کلیه بانکهای کشور.
6- ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آلات و قطعات یدکی و مواد اولیه جهت بکارگیری در منطقه.
7- امکان ترانزیت و صادرات مجدد برای کالاهای وارده به منطقه بدون تشریفات گمرکی.
 
     

  فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
   

 
 - فعالیت‌های ترانزیتی سوخت اعم از احداث مخزن و ...
 -  فعالیت‌های ترانزیتی کانتینر و خودرو به مقصد کشورهای CIS
 -  فعالیت‌های مرتبط با صنایع فولاد نظیر : ذوب و تبدیل آهن قراضه به شمش / احداث کارخانجات چیپس آهن از  محل واردات آهن قراضه جهت مصرف صنایع فولاد داخلی /  احداث کارخانجات تبدیل شمش به سایر محصولات فولادی و فلزی
 -  فعالیت‌های مرتبط با صنایع چوبی – ورود انواع چوب جنگلی از کشورهای CIS و تبدیل آن به کالاهای واسطه‌ای چیپس چوب جهت مصرف صنایع چوبی داخلی ( کارخانجات تولید نئوپان / MDF و ... )
 -  فعالیت‌های صادراتی مواد واسطه‌ای معدنی
 -  فعالیتهای ترانزیتی و احداث سیلوی غلات با توجه به زمینه‌های مناسب کشاورزی در کشور قزاقستان