دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینریلیست کالاهای مهلت گذشته
اخطاریه کالا1396/03/071 ماه از زمان1396/06/14
اخطاریه کالا1396/02/261 ماه از زمان1396/06/04
اخطاریه کالا1396/02/201 ماه از زمان انتشار1396/05/31
اخطاریه کالا1396/02/081 ماه از زمان انتشار1396/05/11
اخطاریه کالا1396/01/171 ماه از زمان انتشار1396/04/27
اخطاریه کالا1396/01/081 ماه از زمان انتشار1396/04/21
اخطاریه کالا1396/01/051 ماه از زمان انتشار1396/04/10
اخطاریه کالا1395/12/161 ماه از زمان انتشار1396/04/04