دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینریلیست کالاهای مهلت منقضی
اخطاریه کالا1395/10/301 ماه از زمان انتشار1396/02/25
اخطاریه کالا1395/10/251 ماه از زمان انتشار1396/02/16
اخطاریه کالا1395/09/221 ماه از زمان انتشار1396/01/27
اخطاریه کالا1395/10/181 ماه از زمان انتشار1396/01/23
اخطاریه کالا1395/09/291 ماه از زمان انتشار1396/01/19
اخطاریه کالا1395/09/231 ماه از زمان انتشار1395/12/28