دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

نقشه بندر

بندرامیرآباد در یک نگاه :

مساحت : 1060 هکتار
تعداد اسکله: 15 پست به طول 2600 متر
ظرفیت پذیرش کالا : 7.5 میلیون تن در سال
آبخور کشتی : 5.5 متر
انبار رو باز : 200 هکتار
انبار سرپوشیده : 6.5 هکتار
طول شبکه ریلی داخلی بندر : 20 کیلومتر

نقشه جامع بندر