چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۰ تیر ۱۳۹۸
ردیفعنوان پروژهپیمانکارمشاورنمایی از پروژه
1تکمیل تعمیرات اساسی محوطه های پیرامونی حوضچه شماره یک و جاده های دسترسی موجود بندرامیرآبادسامان محیطپارس
2عملیات باقی مانده راه اصلی رستمکلا-بندر امیرآباد(از کیلومتر000+0 الی000+8)سابراه پی طبرستانپارس
3احداث ساختمان باشگاه ملوانان بندر امیرآبادفراز ابنیه شمال گسترفراسازان هنداسه
4احداث ایستگاه شماره 2 آتش نشانی بندر امیرآبادسابراه پی طبرستانفراسازان هنداسه

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۰ تیر ۱۳۹۸
ردیفعنوان پروژهتوضیحات تکمیلی
1توسعه بندر به ۲۱۲۰ هکتارتوسعه اراضی بندر از ۱۰۶۰ هکتار به
۲۱۲۰ هکتار
2تطویل موج شکن و تعریض دهانه و لایروبی کانال و حوضچهاین پروژه توسط مشاور اداره کل سواحل و بنادر سازمان در حال انجام مطالعات و تهیه برآورد می باشد.
3احداث سردرب ورودی دوم و سوم بندر امیرآباددر طرح جامع ساماندهی بندر امیرآباد احداث سردرب در اراضی غربی و شرقی بندر در نظر گرفته شده است.
4احداث ساختمان فنی و مهندسی و پشتیبانیبا توجه به رشد و توسعه بندر و افزایش پرسنل و نیاز به فضای بیشتر احداث ساختمان فنی و مهندسی و پشتیبانی ضروری می باشد.
5تکمیل محوطه سازی عملیاتی واقع در ضلع غربی بندر امیرآبادبا توجه به رشد و توسعه روزافزون بندر امیرآباد و نیاز به محوطه های روباز جهت بارانداز کالا تکمیل محوطه سازی عملیاتی واقع در ضلع غربی بندر ضروری می باشد.
6احداث زیر ساخت اراضی شرقی بندر امیرآبادبا توجه به رشد و توسعه روزافزون بندر امیرآباد و به منظور ایجاد بستر مناسب به منظور جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و نیاز به بهره برداری از اراضی شرقی بندر احداث زیرساخت اراضی شرقی ضروری می باشد.
7احداث ساختمان مرکز نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی دریایکی از ضروریات پیش بینی شده در طرح جامع بندر احداث ساختمان مرکز نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی دریا و کارگاه علائم کمک ناوبری می باشد.