چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد.

پورتال شفافیت، از جمله اقدامات  بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در راستای توسعه شفافیت است. این پورتال به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.

شفافیت

 

ساختار سازمانی و مدیران

                          ساختار سازمانی و مدیران

 

اطلاعات برای کسب و کار

                           اطلاعات برای کسب و کارها

 

اطلاعات هزینه کرد سالانه                        اطلاعات هزینه کرد سالانه

 

قراردادها

                                        قراردادها

 

مناقصات و مزایدات                            مناقصات و مزایدات

 

مجوزها

                                      مجوزها

 

توافهم نامه و موافقت نامه ها                         تفاهم نامه و موافقت نامه ها