دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 11
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 10
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 9
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 8
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 7
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 6
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 5
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 4
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 3
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 2
بازدید معاون استاندار ساراتف روسیه از بندرامیرآباد 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.