دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 10
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 8
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 7
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 6
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 5
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 4
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 3
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 2
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 1
کسب مقام برتر بندرامیرآباد در جشنواره شهید رجایی استان 9
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.