پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
جلسه اول هماهنگی برگزاری مانور ملی جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا 5
جلسه اول هماهنگی برگزاری مانور ملی جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا 4
جلسه اول هماهنگی برگزاری مانور ملی جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا 3
جلسه اول هماهنگی برگزاری مانور ملی جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا 2
جلسه اول هماهنگی برگزاری مانور ملی جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی دریا 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.