یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 

صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

در راستای برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

ارتباط بازرسی ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت رسیدگی به موضوعات رشوه ، سوء استفاده از مقام اداری و سایر موارد مرتبط به شرح زیر می باشد.

  • نام و نام خانوادگی: محمد اکبرزاده
  • مکاتبه: مازندران بهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد دفتر بازرسی با کد پستی 4854151331
  • حضوری : مازندران بهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ساختمان اداری طبقه دوم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات
  • پست الکترونیکی : bazresi-apsez@pmo.ir
  • تلفن : 34512105-011
  • موبایل : 09111577567
  • فکس : 34512104-011

 

      _  شرح مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

      _  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری

بازرسی و رسیدگی به شکایات بندر امیرآباد