دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور و ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی راه اندازی و با رسالت اصلی و بر پایه چهار محور مهم تنظیم امور بازار کار ، نظارت بر مسائل کار و کارگری ، ساماندهی وضعیت کاریابی و اشتغال و بیمه بیکاری در حوزه بخش خصوصی مرتبط با شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد فعالیت خودر را آغاز نموده است .
از آنجایی که موضوع اشتغال یکی از مهم ترین سیاست های هر سازمان بوده است و نظام و هرم نیروی انسانی و پویایی آن از عوامل تاثیرگذار در یک سازمان بهره ور به شمار می رود ، لذا واحد کار و خدمات اشتغال در نقش یک پل ارتباطی ، رابطه میان کارگر و کارفرما را می تواند به درستی و در جهت رسیدن به اهداف سازمانی هدایت نماید .
حساسیت و جایگاه واحد کار و اشتغال از آن جهت که به عنوان یکی از ارکان منطقه ویژه اقتصادی ، ارتباط مدیران منطقه را با امور مربوطه به حوزه کار و کارگر را کانالیزه نموده ، بسیار قابل تأمل می باشد و توجه به جایگاه آن را بیش از پیش مطالبه می نماید .
شرح وظایف واحد کار و خدمات اشتغال با توجه به محدوده و وسعت حیطه مسئولیت آن که شامل تمام کارگاه ها و شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بوده ، به شرح ذیل می باشد

اشتغال

۱- پاسخگویی و ثبت نام کارجویان در سامانه اشتغال
۲- معرفی نفرات جویای کار حسب درخواست شرکت های خصوصی و بر اساس اولویت های ثبت نام
۳- پیگیری و اطمینان از بکارگیری نفرات معرفی شده و ثبت اطلاعات مربوطه
۴- تائید مجوز تردد نفرات معرفی شده جهت اشتغال
۵- بررسی وضعیت نفراتی که توسط شرکت ها برای مشاغل خاص پیشنهاد و معرفی می شوند ، به منظور تائید یا عدم تائید مجوز کاری
۶- هدایت شرکت ها نسبت به بکارگیری و جذب نیرو تنها از طریق افراد ثبت نام شده در سامانه اشتغال
۷- ثبت اطلاعات نفرات جذب شده در شرکت های بندری در سامانه رصد اشتغال
۸- تهیه و ارائه آمارهای اشتغال به مقامات مافوق

روابط کار

۱- نظارت بر اجرای بخش روابط کار مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه ، تأمین اجتماعی و مصوبات و دستورالعمل های مربوطه در کارگاه ها
۲- رسیدگی به اختلاف های بین کارگر و شرکت های مستقر در منطقه ویژه و اعلام رای در این مورد
۳- اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای احکام صادره در مراجع حل اختلاف از طریق کارگاه ها یا دادگستری
۴- اتخاذ اقدامات لازم جهت برقراری بیمه بیکاری
۵- انجام مشاوره های حقوقی مرتبط با مسائل کارگری و قانون کار

بازرسی کار

۱- نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرایط کار از جمله مدت کار ، ایام کار ، دستمزد کارگر
۲- بازرسی های دوره ای و نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مروبطه به امور کار در کارگاه های واقع در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
۳- بررسی قراردادهای کاری ، بررسی حقوق و دستمزد و ...
۴- بازرسی از کلیه کارگاه های مستقر در منطقه جهت جلوگیری از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

بیمه بیکاری

۱- تشکیل پرونده جهت مراجعین بیمه بیکاری ( دریافت مستندات و تکمیل پرونده )
۲- ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه بیمه بیکاری در مراحل اولیه
۳- تشکیل جلسه فی مابین نماینده سازمان تامین اجتماعی و نماینده واحد کار و خدمات اشتغال جهت صدور رای مخالف با موافق و در نهایت اعلام نتیجه رای به سازمان تامین اجتماعی و ذینفع
۴- ثبت اطلاعات نهایی و رای نهایی در سامانه بیمه بیکاری