جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
 

بازرسی و رسیدگی به شکایات بندر امیرآباد

در راستای ارتقاء سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم در نظام اداری، بدینوسیله نحوه ارتباط با حراست، هیات رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی اطلاع رسانی می گردد.

 

نحوه ارتباط با حراست بندر: 

 • شماره تماس: 01134512118  -  01134512115
 • نمابر: 01134623506
 • حضوری : مازندران بهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ساختمان اداری طبقه اول  اداره حراست بندر

 

نحوه ارتباط با هیات رسیدگی به تخلفات اداری: 

 • با توجه به استقرار هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان این اداره کل در سازمان بنادر و دریانوردی، لذا کلیه تخلفات مربوطه بطور متمرکز از طریق سازمان مرکزی صورت می پذیرد که در صورت نیاز به اعلام تخلفات اداری از طریق اداره کل بندر امیرآباد به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مرکزی ارسال خواهد شد.

 

نحوه ارتباط با بازرسی بندر:  

ارتباط بازرسی ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت رسیدگی به موضوعات رشوه ، سوء استفاده از مقام اداری و سایر موارد مرتبط به شرح زیر می باشد.

 • نام و نام خانوادگی: محمد اکبرزاده
 • مکاتبه: مازندران بهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد دفتر بازرسی با کد پستی 4854151331
 • حضوری : مازندران بهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ساختمان اداری طبقه دوم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات
 • پست الکترونیکی : bazresi-apsez@pmo.ir
 • تلفن : 34512105-011
 • موبایل : 09111577567
 • فکس : 34512104-011

 

      _  شرح مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

      _  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری

بازرسی و رسیدگی به شکایات بندر امیرآباد