دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای جلب مشارکت و به منظور ارتقای بهره‌وری سیستم از پیشنهادهای مؤثر کلیه آحاد برون‌‌سازمانی استقبال می‌نماید. لذا از جنابعالی تقاضا می‌گردد در صورت تمایل پیشنهادهای سازنده خود را با توجه به نکات زیر ارایه فرمایید.

   * به منظور سهولت فرآیند ثبت پیشنهاد، لطفاً پیشنهاد خود را در صفحه word تایپ سپس به فرم ارایه پیشنهاد منتقل نمایید.
   * پس از ثبت پیشنهاد، "کد پیگیری" در اختیار شما قرار خواهد گرفت که از طریق آن پیگیری وضعیت پیشنهاد میسر خواهد بود.
   * طبق دستورالعمل مصوب نظام پیشنهادهای سازمان، در صورت پذیرش پیشنهاد، از جنابعالی قدردانی می‌گردد.ارائه پیشنهاد

اطلاعات فردی
*
*
اطلاعات پیشنهاد ارسالی
*
*
*
*
*


* = ضروری

تحلیل نظر سنجی 98