یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
 

نظر سنجی

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمت
*


*
*
*
*
*
لطفا به هر یک از سوالات به میزات سطح رضایتمندی خود پاسخ دهید
سوالات با محور سنجش شفافیت فرآیندی
سوالات با محور پاسخگویی و مسولیت پذیری
سوالات با محور تسلط بر فرآیند
سوالات با محور زمان فرآیند
سوالات با محور نظام مند بودن فرآیند
سوالات با محور کلیات فرآیند
شفاف سازی فرآیند ها
کیفیت تارنما و درگاه