چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

شرح وظایف :


1-پیگیری وانجام مستمر پایش وشبیه سازی پارامترهای دریایی
2-ارایه پیشنهاد اجرای مطالعات زیربنایی و پایه مورد نیاز درحوزه مهندسی سواحل و بنادر
3-همکاری در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریایی
4-اشراف به مشخصات فنی ونحوه عملکرد دستگاههای اندازه گیری مشخصه های دریایی
5-پیگیری و کنترل مراحل اجرایی و زمان بندی پروژه اندازه گیری مشخصه های دریایی مرتبط با حیطه جغرافیایی تحت پوشش و ارائه پیشنهاد های سازنده.
6-کنترل و نظارت دقیق بر برداشت مشخصه های دریایی وکمک به پردازش اطلاعات و اجرای مدلها بر حسب نیاز.
7-ارایه پیشنهاد اجرای مطالعات زیربنایی وپایه مورد نیاز در حوزه مهندسی سواحل و بنادر و اعلام نظر.
8-تهیه مقالات علمی از خروجی مطالعات و فعالیتهای تخصصی در حوزه مهندسی سواحل و بنادر به منظور ارایه در همایش های علمی داخلی وخارجی.
9-نیاز سنجی، شناسایی، جمع آوری و بارگذاری اطلاعات به صورت منظم در بانکهای اطلاعاتی و پایگاه اطلاعات مکانی (GIS)
10-بررسی درخواست های مشاوره فنی موردی، حتی الامکان بازدید و اعلام نظر کارشناسی.
11-اجرای صحیح پروژه های واگذار شده از طرف اداره کل مهندسی سواحل و بنادر و اداره کل استان در موعد مقرر.
12-انجام امور هماهنگی و پیگیری لازم از نهاد های استانی ذی ربط در برگزاری همایش مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی.
13-بررسی و اعلام نظر در خصوص صحت و دقت داده های مورد نیاز اخذ شده از سایر مراجع تولید کننده .
14-تدوین وتنظیم قراردادهای خرید اطلاعات و داده های نقشه ای و تصاویر ماهواره ای
15-شناسایی، تهیه و نصب نرم افزارهای مورد نیاز پایگاه GIS
16-ارایه پیشنهاد به منظور تکمیل، رفع نقص و کمبود های پایگاه GIS در حوزه کاری مهندسی سواحل و بنادر-تهیه شناسنامه بنادر و بروز رسانی مستمر اطلاعات آن به صورت هر2سال یکبار.
در اداره(ISO)17-رعایت کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت
18-به کارگیری ابزار، فرآیندها و روشهای لازم برای استقرار نظام مدیریت دانش و ثبت تجربیات.
19-اظهار نظر درخصوص گزارشات اندازه گیری میدانی و نیز مدلسازی های ریاضی مستخرج از پروژه های مختلف.
20-اظهار نظر به نیاز بندر به شبیه سازی های ریاضی مختلف جهت مرتفع نمودن مشکلات احتمالی.
21-همکاری درتعیین نرخ رسوب گذاری سالیانه بنادر
22-اعلام نیاز آموزشی مرتبط با امور مهندسی سواحل و بنادر، پیگیری برگزاری دوره های، حضور در دوره ها، سایر امور محوله.

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳

1-هوا شناسی

2-ترازسنج

3-بویه موج نگار

بویه موج‌نگار دستگاهی است که به منظور اندازه گیری، ثبت و ارسال برخی مشخصه های امواج، هواشناسی، شوری و دمای آب ساخته شده و در آبهای عمیق دور از ساحل مستقر می‌گردد. 
اطلاعات ثبت شده توسط بویه موج‌نگار بلافاصله از طریق امواج رادیوئی به یک ایستگاه ساحلی ارسال و از آنجا جهت انتشار اطلاعات مستقیماً به ایستگاه مرکزی (تهران) منتقل می‌گردد. 

بویه موج نگار
سازمان بنادر و دریانوردی در حال حاضر ۶ دستگاه بویه موج نگار ( ۳ دستگاه داخلی و ۳ دستگاه خارجی) را در اختیار داشته که این بویه ها که قادر به ثبت پارامترهای موج (ارتفاع ، جهت ، پریود و ... )، هواشناسی (سرعت و جهت باد ، دمای هوا ، فشار هوا و رطوبت نسبی) و اقیانوس شناسی (شوری و دمای آب) می باشد ، در حال حاضر در نقاط آب عمیق در نزدیکی سواحل بنادر انزلی(IUT,Oceanor) ، چابهار (IUT,Oceanor)، امیرآباد (IUT)و عسلویه (Oceanor)مستقر می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۵
1-تدقیق و به روز رسانی دائمی شناسنامه بنادر و سواحل و ورود اطلاعات مربوط به سامانه یکپارچه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
2-توسعه و مدیریت پایگاه یکپارچه اطلاعات جغرافیایی (GIS) سواحل و بنادر کشور
3-تولید، تدقیق و پایش مستمر داده ها ومشخصه های دریایی رسوب ، هیدروگرافی، توپوگرافی،تصاویر ماهواره ای وننظایر آنها

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۵

ردیفنام پروژهنمایی از پروژه