یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
 

امور کارگزاران دریایی و بندری براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اقدام به صدور مجوز در زمینه های نمایندگی کشتیرانی، تخلیه و بارگیری, بارشماری، آبرسانی، سوخترسانی، غواصی، خدمات راهنمایی کشتیها، خدمات کشتی به کشتی، راهبری پایانه های بندری کالا، بازرسی کشتی و کالا، تامین پرسنل و تجهیزات و کمک و نجات می نماید.
این قسمت در راستای انجام امور مربوط به شرکتهای کارگزار دریایی و بندری اعم از دولتی ، خصوصی و تعاونی ، زیر نظر معاونت امور بندری و اقتصادی عهده دار وظایف ذیل می باشد:
1) اجرای دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه ابلاغی از سازمان.
2) بررسی مدارک اخذ شده و اظهار نظر در مورد تایید و یا عدم تایید آنها از طریق سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری.
1) بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیت شرکتها از طریق بازدید از محوطه عملیاتی و دفاتر آنها .
2) صدور مجوز فعالیت اولیه ،ثانویه و تمدید مجوز فعالیت از طریق فرایندهای مربوطه در سامانه برای شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در شرق استان مازندران ( بندر امیرآباد ) به ثبت رسیده باشد .
3) انجام مراحل کار تا صدور پروانه فعالیت و درخواست صدور پروانه برای شرکتهای فعال از سازمان مرکزی از طریق ورود به سامانه مذکور .
4) اخذ گزارش عملکرد سالیانه شرکت ها جهت تعیین جایگاه آنها از نظر عملکرد و همچنین بمنظور تمدید مجوز آنها.
5) پاسخ به مکاتبات سازمان مرکزی، شرکتها و مبادی ذیربط .
6) همکاری در خصوص سیاست گذاری در امور کارگزاران دریایی و بندری و شرکت در جلسات مربوطه .
7) صدور تذکر کتبی ، اخطار کتبی و در نهایت تعلیق شرکتهایی که برخلاف مفاد آیین نامه های مربوطه عمل میکنند.

متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه اخذ مجوز فعالیت های دریایی و بندری از طریق پورتال امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر به آدرس : aca.pmo.ir اقدام نمایند و همچنین با شماره تلفن های 01134512940/01134512941/01134512942 امور کارگزاران دریایی و بندری بندر امیرآباد به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد – ساختمان قدیم گارد تماس حاصل نمایند .


انواع مجوزهای فعالیت به متقاضیان در زمینه های دریایی و بندری:
1) نمایندگی کشتیرانی
2) تخلیه و بارگیری
3) بارشماری
4) آبرسانی
5) تدارکاتی
6) خدمات انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی
7) خدمات راهنمایی کشتی ها
8) راهبری پایانه های بندری کالا
9) سوخت رسانی
10) غواصی
11) کاریابی تخصصی دریایی
12) کمک و نجات
13) بازرسی کشتی و کالای کشتی ها

فلوچارت انواع فرآیندهای سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری:
1) فرآیند درخواست مجوز بار اول
2) فرآیند درخواست تمدید مجوز
3) فرآیند درخواست مجوز جدید
4) فرآیند درخواست تغییرات شرکت
5) فرآیند درخواست شعبه شرکت همکار

 

khadamat1khadamat2رسانه جدیدرسانه جدیدرسانه جدید

[ ۳ دی ۱۳۹۷ ]
کتابچه راهنما سال 97