چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

امور کارگزاران دریایی و بندری

امور کارگزاران دریایی و بندری براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اقدام به صدور مجوز در زمینه های نمایندگی کشتیرانی، تخلیه و بارگیری, بارشماری، آبرسانی، سوخترسانی، غواصی، خدمات راهنمایی کشتیها، خدمات کشتی به کشتی، راهبری پایانه های بندری کالا، بازرسی کشتی و کالا، تامین پرسنل و تجهیزات و کمک و نجات می نماید.
این قسمت در راستای انجام امور مربوط به شرکتهای کارگزار دریایی و بندری اعم از دولتی ، خصوصی و تعاونی ، زیر نظر معاونت امور بندری و اقتصادی عهده دار وظایف ذیل می باشد:
1) اجرای دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه ابلاغی از سازمان.
2) بررسی مدارک اخذ شده و اظهار نظر در مورد تایید و یا عدم تایید آنها از طریق سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری.
1) بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیت شرکتها از طریق بازدید از محوطه عملیاتی و دفاتر آنها .
2) صدور مجوز فعالیت اولیه ،ثانویه و تمدید مجوز فعالیت از طریق فرایندهای مربوطه در سامانه برای شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در شرق استان مازندران ( بندر امیرآباد ) به ثبت رسیده باشد .
3) انجام مراحل کار تا صدور پروانه فعالیت و درخواست صدور پروانه برای شرکتهای فعال از سازمان مرکزی از طریق ورود به سامانه مذکور .
4) اخذ گزارش عملکرد سالیانه شرکت ها جهت تعیین جایگاه آنها از نظر عملکرد و همچنین بمنظور تمدید مجوز آنها.
5) پاسخ به مکاتبات سازمان مرکزی، شرکتها و مبادی ذیربط .
6) همکاری در خصوص سیاست گذاری در امور کارگزاران دریایی و بندری و شرکت در جلسات مربوطه .
7) صدور تذکر کتبی ، اخطار کتبی و در نهایت تعلیق شرکتهایی که برخلاف مفاد آیین نامه های مربوطه عمل میکنند.

متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه اخذ مجوز فعالیت های دریایی و بندری از طریق پورتال امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر به آدرس : aca.pmo.ir اقدام نمایند و همچنین با شماره تلفن های 01134512940/01134512941/01134512942 امور کارگزاران دریایی و بندری بندر امیرآباد به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد – ساختمان قدیم گارد تماس حاصل نمایند .تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۷