دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

فلوچارت انواع فرآیندهای سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری

فلوچارت انواع فرآیندهای سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری:
1) فرآیند درخواست مجوز بار اول
2) فرآیند درخواست تمدید مجوز
3) فرآیند درخواست مجوز جدید
4) فرآیند درخواست تغییرات شرکت
5) فرآیند درخواست شعبه شرکت همکار

 

khadamat1khadamat2رسانه جدیدرسانه جدیدرسانه جدید


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۸