پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
 
modir

محمدعلی اصل سعیدی پور مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34623017
 • : 2100
 • : -
 • : 011-34623016
طالبی

حبیب الله طالبی معاون دریایی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512200
 • : 2200
 • : 011-34623006
 • :
عبداللهی

کمال عبداللهی کاکرودی معاون فنی و مهندسی

 • : 011-34623007
 • : 2400
 • : 011-34623007
 • :
محمد صادق رنگاور

محمد صادق رنگاور معاون بندری و اقتصادی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512900
 • : 3900
 • : 011-34623502
 • :
عظیمی

حسین عظیمی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 011-34623010
 • : 2300-3300
 • : 011-34623010
 • :
eshaghi

بهمن اسحقی رئیس اداره حراست

 • : 011-34623505
 • : 2110
 • : 011-34623006
موسی پور

محمدعلی موسی پور گرجی رئیس اداره بازاریابی ، سرمایه گذاری و منطقه ویژه

 • : ۰۱۱۳۴۶۲۳۶۷۵
 • : 2950
 • : 3950
 • : 011-34623006
رسانه جدید

مسعود قنبری گرجی فرمانده یگان حفاظت

 • : 011-34623012
 • : 2140
 • : 011-34623012
رسانه جدید

سید قاسم حسینی اشلقی سرپرست روابط عمومی

 • : 011-34512500
 • : 2500
 • : 011-34623006
 • :
بازیاری

زین العابدین بازیاری رئیس اداره بندر و دریانوردی نکاء

 • : 011-34512170
 • : 2170
 • : 011-34623006
 • :
محمود سلطانی - ارتباط با مدیران

محمود سلطانی رئیس اداره امور اداری

 • : 011-34512310
 • : 2310
 • : 011-34623006
 • :
خسرو ملک محمودی

خسرو ملک محمودی سرپرست اداره نگهداری تجهیزات

 • : 011-34512410
 • : 3410
 • : 011-34623006
مهدی آقاپور - ارتباط با مدیران

مهدی آقاپور رئیس اداره مهندسی عمران و سواحل

 • : 011-34512420
 • : 3420
 • : 011-34623006
 • :
علی علیمحمدی

علی علیمحمدی رئیس اداره مالی

 • : 011-34512340
 • : 2330
 • : 011-34623006
 • :
امیر حمزه فقیه

امیرحمزه فقیه رئیس اداره امور حقوقی و قراردادها

 • : 011-34512130
 • : 2130
 • :
صیاد دورنکلایی

علی اکبر صیاد دورنکلایی رئیس امور دریایی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512210
 • : 3210
 • : 011-34623006
رسانه جدید

حسین رضایی رئیس اداره امور بندری و حمل و نقل چند وجهی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512910
 • : 2910
 • : 011-34623006
محمد خسروی

محمد خسروی رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512208
 • : 2208
 • : 011-34623006
مریم کاوه

مریم کاوه رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512510
 • : 2510
 • : 011-34623006
فرامرز طالبی

فرامرز طالبی سرپرست مرکز HSE

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512290
 • : 2290
 • : 011-34623006
حبیب الله بایی

حبیب الله بایی رئیس مرکز آموزش

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512305
 • : 2305
علی کیاپی

علی کیاپی مسئول مطالعات و برنامه ریزی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512380
 • : 2380
چگینی

محمد باقر چگینی مسئول علائم کمک ناوبری

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512224
 • : 2224
رسانه جدید

هدایت اله عبداله پور رئیس واحد کار و خدمات اشتغال

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 01134512540
 • : 2540
سید علی جعفری

سید علی جعفری مسئول کارگزینی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512315
 • : 2315
بخشنده

مجید بخشنده مسئول مقابله با آلودگی نفتی در دریا

 • : 011-34512217 011-34512211
 • : 2211 2217
 • : تماس اضطراری: 114 (مرکز آلودگی دریایی)