دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
ردیفعنوان دورهزمان شروعمدت دورهتعداد شرکت کنندگانمحل برگزاریبرگزار کنندهمدرس
1اصول پذیرایی و تشریفات1399/02/146 ساعت25بندرامیراباداندیشه سازان رشدشمالخانم خوشرو
2سامانه پارسه1399/02/316 ساعت40بندرامیرآبادبندرامیرآبادآقای میردوست
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
[ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ]
[ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ]
[ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ ]
[ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ ]
[ ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۰ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]