سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
ردیفعنوان دورهزمان شروعمدت دورهتعداد شرکت کنندگانمحل برگزاریبرگزار کنندهمدرس
1آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی1398/02/158 ساعت80بندرامیرابادبندرامیرآبادامید بخشنده
2تعمیرات برق جرثقیل موبایل ساحلی1398/02/158 ساعت15بندرامیرآبادبندرامیرآباداشکان معقول
3نرم افزار مورد استفاده در بنادر1398/02/2824 ساعت3بندرامیرآبادبندرامیرآبادرضا پرویز زاده
4احکام بانوان1398/02/304 ساعت21بندرامیرآبادبندرامیرآبادخانم زهره براریان
5حقوق شهروندی در نظام اداری1398/02/296 ساعت150بندرامیرآبادتوان آفرین وستاغیرحضوری
6مکانیزه سازی کارایی1398/03/2216ساعت11بندرامیرآبادبندرامیرآبادمیثم معماری
7تعمیرات و نگهداری هیدرولیک و مکانیک1398/03/224 ساعت15بندرامیرآبادبندرامیرآبادمحمدطاهری فر
8اپراتوری جرثقیل HMC1398/03/224 ساعت4بندرامیرآبادبندرامیرآباداشکان معقول
9بیماری های واگیر و راه های پیشگیری از آن1398/03/3116 ساعت144بندرامیرآباددیبا گرانغیرحضوری
10مهارت ارتباط کلامی و غیرکلامی1398/03/034 ساعت19بندرامیرآبادبندرامیرآبادحامد سهراب زاده
11مقدماتی کمکهای اولیه1398/04/0312 ساعت7بندرامیرآبادبندرامیرآبادمحمددهپوری
12آشنایی با موادمخدر و شیوه های کشف آن1398/04/158 ساعت75بندرامیرآبادبندرامیرآبادمجتبی فلاح
13
14
15
16
17
18
19
[ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ]
[ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ]
[ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ ]
[ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ ]
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]