دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

کلیاتی در خصوص طرح پژوهشی

با توجه به جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی کشور در امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی و متولی اقدامات تحقیقاتی- مطالعاتی موضوع بند ۱۴ آئین‌نامه سازمان، تثبیت و القای نقش حاکمیت دانشی سازمان به عنوان مرجع قانونی امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی به جامعة پژوهشی کشور و هدایت منابع مالی سازمان به سمت اجرای پژوهش‌های مصوب شده و تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده و همچنین کمک به تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، و در راستای تحقق بند ۵ بخش اقدامات ملی راهبرد کلان ۸ نقشه جامع علمی کشور موضوع نقش و وظیفه سازمان‌ها و مراجع دولتی در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی الزام ملی سازمان‌ها و مراجع دولتی به افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی این مرکز از فعالیت های پژوهشی که توسط همکاران سازمانی و یا پژوهشگران خارج سازمانی انجام می شود حمایت می نماید.

فعالیت پژوهشی:  منظور هر نوع فعالیتی است که حاوی عنوان،  ضرورت، اهداف، سوابق مطالعات، روش‌شناسی (متدلوژی)، برنامة زمان‌بندی و سایر موارد مرتبط با نیازها، مأموریت‌ها، وظایف و چشم‌انداز سازمان بوده و جهت بررسی و تایید به مرکز تحویل می گردد.

پژوهش کاربردی: پژوهشی است که به صورت یک فعالیت نظام‌مند با استفاده از دانش حاصل از پژوهش‌ها یا تجربه‌های علمی در راستای ابداع یا استقرار فرایندها، نظام‌ها یا خدمات جدید و به منظور حل مسایل و چالش‌های مرتبط با وظایف و ماموریت‌های سازمان انجام می‌شود. این نوع پژوهش‌ها از همان ابتدا جهت رسیدن به یک هدف عملی مشخص صورت می‌پذیرد و امکان اجرای نتایج حاصله در سازمان یا بندر را از طریق اخذ مصوبه هیات محترم عامل سازمان یا ابلاغیه معاونت‌های ستادی دارد و به طور مستقیم باعث افزایش کارایی و سطح خدمات و یا بهبود روش‌ها می‌گردد.

اهداف:

هدف از اجرای این طرح عبارت است از تقویت و ارتقای تولی‌گری و مرجعیت دانشی و حاکمیتی سازمان در امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی موضوع بند ۱۴ آئین‌نامه سازمان و دستیابی به چشم‌انداز و اهداف کلان نقشة جامع علمی کشور در سازمان و بنادر شامل:

             -        پیشتازی در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان (چشم انداز نقشة جامع علمی کشور)

-        استقرار جامعة دانش بنیان (اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور)

-        افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور (اهداف کلان                          نقشة  جامع علمی کشور)

-        گسترش همکاری‌های علمی و فناوری با مراکز معتبر علمی و بین‌المللی (اهداف کلان نقشة جامع علمی کشور)

-        تامین نیازهای علمی و پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزة پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای

-        شناخت حوزه‌ها و روش‌های جدید کسب و کار

-        تقویت انگیزه‌های معنوی و تشویق اعتباری و مادی برای جلب نخبگان جامعه به سمت حرفه‌های پژوهشی مرتبط با                               مأموریت‌ها و فعالیت‌های سازمان (بند ۵ اقدامات ملی، راهبردهای کلان۲).

پژوهشگران محترم سازمانی و برون سازمانی می توانند طرح های مورد نظر خود را به ترتیب در قالب فرم پیشنهاد طرح پژوهشی مساله محور درون سپاری و فرم پیشنهاد طرح پژوهشی مساله محور برون سپاری به این مرکز ارایه نمایند.

 

لیست طرح های پژوهشی

1.     استقرار سیستم مدیریت HSE

2.     طراحی و شبیه سازی قایق ربات خودران بمنظور کنترل ، حفاظت و پایش وضعیت پای اسکله ها و ابراهه ها

3.     بازنگری و بهبود فرایندهای عملیاتی با بکار گیری تکنیک بهبود مدیریت

4.     بررسی، مقایسه و رتبه بندی فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در بندر امیراباد

5.     تدوین استراتژی سیستمهای اطلاعاتی در بندر امیراباد

6.     بررسی و رتبه بندی فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی بندر امیراباد)

7.     بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان بندر امیراباد

8.     نقش پاداشهای تشویقی در حفظ منابع انسانی

9.     چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان بمنظور جانشین پروری

10.   تدوین استراتژی منابع انسانی در منطقه ویژه اقتصادی امیراباد

11.   بررسی یادگیرنده بودن سازمان بنادر و دریانوردی منطقه اقتصادی امیرآباد بر اساس چارچوب مارکوارت

12.   شناسایی ماکروبنتوزها و بررسی آلودگی فلز جیوه سنگین در محدوده بندر امیراباد

13.   بیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات بمنظور افزایش کارایی

14.   رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارافریتی در بندر امیراباد

15.   ررسی و رتبه بندی ریسکهای اقتصادی بر اساس مدل AHP در بندر امیراباد

16.   ارائه الگوی بهینه توسعه ظرفیت ترانزیتی منطقه ویزه اقتصادی امیرآباد

17.   بررسی نقش و جایگاه اقتصادی اجتماعی بندر امیرآباد در منطقه و استان

18.   طراحی و استفاده از دستگاه غیر هسته ای اندازه گیری غلضت رسوب و بار عبوری در مقیاس لایروبی

19.   مستند سازی تجربیات راهنمایان در راستای ارتقاء ایمنی عملیات راهنمایی کشتی ها در بنادر

20.   بررسی وضعیت فنی و ایمنی کشتی های متردد به بندر امیرآباد با توجه به نوع و پرچم کشتی ها

21.   آسیب شناسی علل خرابی کشتیها در حین عملیات راهنمایی در بندر امیرآباد

22.   بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت شناسائی و ردیابی شناورهای غیر کنوانسیونی

23.   بررسی شناخت پتانسیل های موثردر بازاریابی وسرمایه گذاری باتدوین استراتژی و بکارگیری ابزارهای بازاریابی دربندر امیرآباد

24.   پایش    و اندازه گیری برخط جریان نرخ جرمی مواد فله ای در حین تخلیه و بارگیری                  

25.   بررسی آثار شیفت کاری بر ابعاد مختلف زندگی کارکنان اهم از کاری،خانوادگی،اجتماعی در بندر امیرآباد

26.   بررسی تغییر مسیر واردات روغن آفتابگردان از بنادر جنوب به بنادر شمالی

27.   بررسی ایجاد خوشه صنعتی غلات در بندر امیرآباد

28.   پایش و ارزیابی محورها و شاخصهای ارزایبی عملکرد و ارائه راهکارهای بهبود در بندر امیرآباد

 

فرمهای پژوهشی

        1.   فرم نیاز سنجی

        2.   فرم درون سپاری

        3.   فرم برون سپاری


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۳۷