چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

اولویت های پژوهش و فناوری استان مازندران در سال 98

 

1.      ارائه الگوی راهبردی توسعه صنعتی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در استان مازندران- کد نیاز پژوهشی در سامانه:310(دستگاه متولی: صنعت،معدن و تجارت)

2.      پهنه بندی نقاط سیل خیز و امکان سنجی مدیریت سیلاب در استان مازندران- کد نیاز: 229)منابع طبیعی ساری و نوشهر- راه و شهرسازی- هواشناسی(

3.      بررسی تطبیقی ساخت و ساز استان با استانداردهای جهانی و ارائه استاندارد بومی با رویکرد استانداردسازی مواد و مصالح ساختمانی -کد نیاز:386 )راه و شهرسازی- استاندارد(

4.      بررسی اثرات سوء زیست محیطی عدم مدیریت پسماندها در استان مازندران و ارائه راهکارها و برنامه های مناسب- کد نیاز:210 )حفاظت محیطزیست(

5.      بررسی راهکارهای افزایش سهم اقتصاد دریاپایه در استان مازندران)با محوریت استانهای شمالی( با رویکرد توسعه صنایع، تجارت و گردشگری با کشورهای حاشیه دریای خزر- کد نیاز:339 )امور اقتصادی و دارایی- استانداری - صنعت، معدن و تجارت(

6.      پایش بازار کار و تحلیل ساختار اشتغال و بیکاری خانوارها در استان مازندران - کد نیاز:382  )استانداری- تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

7.      طراحی و ساخت مبدل انرژی امواج با توان 700 وات بر مبنای ایده ی مبدل 1000 پا در ابعاد نیمه صنعتی جهت نصب در ساحل دریای مازندران- کد نیاز:348 )استانداری- صنعت، معدن و تجارت(

8.      ارائه الگوی کشت پایدار در استان مازندران با ملاحظه شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی- کد نیاز:384)جهاد کشاورزی(

9.      بررسی و تدوین ساختار جامع زنجیره ارزش مرکبات با تاکید بر صادرات و الزامات پایداری آن در استان مازندران- کد نیاز : 256 (جهاد کشاورزی-صنعت، معدن و تجارت(

10.  بررسی راهکارهای توسعه محصولات سالم و ارگانیک در استان مازندران - کد نیاز :274  )جهاد کشاورزی- استاندارد(

11.  بررسی پتانسیل تولید علوفه فرآوری شده در استان مازندران از انواع متداول و غیرمتداول-  کد نیاز :385(جهاد کشاورزی(

12.  تولید سیلاژ بیولوژیک از ضایعات طیور و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان- کد نیاز :226 )شیلات(

13.  بررسی وضعیت گردشگری و بومگردی در نواحی روستایی شرق استان مازندران- کد نیاز:363 )میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(

14.  شناسایی شیوه های نوین احیاء، ترویج و ارتقای ورزشهای بومی و محلی در مازندران- کد نیاز:281 (ورزش و جوانان(

15.  بررسی تجارب زیسته زنان آسیب دیده اجتماعی -مطالعه موردی استان مازندران - کد نیاز:368 )بهزیستی- استانداری(

16.  بررسی علل و پیامدهای الگوی مهاجرتی در استان مازندران و ارایه راهکارها - کد نیاز :389 )استانداری دانشگاه مازندران (

17.  مطالعه الگوی ساماندهی استقرار فعالیت ها و مشاغل مازندران در دو سطح راهبردی و تفصیلی - کد نیاز:387  ) اداره کل صنعت ،معدن و تجارت-  استانداری (