دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 
دوش نفتی

دوش نفتی

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
برج کنترل

برج کنترل

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
محوطه و انبارها

محوطه و انبارها

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
سیلوهای پدید آوران امید ساحل

سیلوهای پدید آوران امید ساحل

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارخانه تولید کاغذ تبریز

کارخانه تولید کاغذ تبریز

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تخلیه غلات

تخلیه غلات

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارخانه گچ پارس گیپس

کارخانه گچ پارس گیپس

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گنتری کرین

گنتری کرین

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
محوطه کانتینری

محوطه کانتینری

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شناور تخلیه روغن خوراکی

شناور تخلیه روغن خوراکی

سه شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شناورها در حال تخلیه و بارگیری

شناورها در حال تخلیه و بارگیری

یکشنبه۶ اَمرداد ۱۳۹۸
رو رو

اسکله رورو ریلی

یکشنبه۶ اَمرداد ۱۳۹۸