یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
 
دوش نفتی

دوش نفتی

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
برج کنترل

برج کنترل

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
محوطه و انبارها

محوطه و انبارها

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
سیلوهای پدید آوران امید ساحل

سیلوهای پدید آوران امید ساحل

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارخانه تولید کاغذ تبریز

کارخانه تولید کاغذ تبریز

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تخلیه غلات

تخلیه غلات

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارخانه گچ پارس گیپس

کارخانه گچ پارس گیپس

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گنتری کرین

گنتری کرین

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
محوطه کانتینری

محوطه کانتینری

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شناور تخلیه روغن خوراکی

شناور تخلیه روغن خوراکی

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شناورها در حال تخلیه و بارگیری

شناورها در حال تخلیه و بارگیری

یکشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۸
رو رو

اسکله رورو ریلی

یکشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۸