یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ایمنی

از مهم ترین وظایف و مسئولیت های مرکز HSE ، حذف یا کاهش خطرات و حوادث در حد قابل قبول است . بدین منظور اجرای الزامات در اولویت برنامه های مرکز HSE قرار داشته که در این راستا اقداماتی بشرح ذیل انجام می گیرد :

 • انجام بازرسی های ایمنی دوره ای از تجهیزات و محوطه های عملیاتی بمنظور شناسایی نقاط خطر و انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه با هدف ارتقاء کیفی شاخص های ایمنی،بهینه سازی و ایجاد شرایط مطلوب محیط کار، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، کاهش هزینه ها و کسب اعتبار و رضایت مندی مشتریان .
 • تهیه گزارش از عدم انطباقهای موجود در محل کار شرکتهای فعال در بندر و پیگیری جهت رفع آنها .
 • بررسی، ثبت و تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته در سطح بندر و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه .
 • تشکیل کارگروههای تخصصی بمنظور ارتقاء کیفی و بهبود وضعیت ایمنی و حرکت در راستای اهداف HSE .
 • طراحی برنامه مقابله و واکنش در شرایط اضطراری و انجام مانور های آمادگی مواجهه با شرایط اضطراری .
 • برگزاری جلسات HSE با پیمانکاران به منظور بررسی مشکلات موجود در زمینه HSE و ارائه راهکارهای اجرایی .
 • پیگیری و نظارت بر برگزاری جلسات HSE در سطح پیمانکاران جهت ارتقاء سطح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران .
 • شناسایی خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک (Risk Assessment & Management) بمنظور حذف، کاهش و کنترل ریسک های HSE .
 • پیگیری جهت جذب کارشناس HSE برای کلیه شرکت های فعال در بندر و نظارت بر عملکرد آنها در قالب طرح الزام .
 • پیگیری جهت تهیه و استفاده از لوازم PPE برای پرسنل شاغل در شرکت های پیمانکاری .
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه . HSE
 • پیگیری جهت برگزاری دوره های آموزشی در زمینه HSE متناسب با فعالیتهای بندری .
 • تهیه و توزیع اطلاعات ایمنی مواد( MSDS ) .
 •  تهیه نظامنامه HSE بندر .
 • تهیه و تدوین دستورالعملهای ایمنی و روش های استاندارد مرتبط با فعالیتهای بندری جهت ابلاغ به پیمانکاران .
 • تدوین شاخصهای ارزیابی پیمانکاران بر اساس استانداردهای HSE جهت ارزیابی و کنترل عملکرد آنها .
 • تهیه چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS ۱۸۰۰۱ ) و انجام ممیزی .

بهداشت

مرکز HSE بندر در راستای صیانت از سرمایه های انسانی، پیشگیری از بیماریهای شغلی و اجرای اثر بخش الزامات و قوانین بین المللی ، ملی و سازمانی اقداماتی را بشرح ذیل انجام می دهد:

 • پیگیری جهت استقرار و اجرای مقررات بهداشتی بین المللی IHR در بندر .
 • ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار (فیزیکی ، شمیایی، بیولوژیکی ) و تلاش در جهت بهبود شرایط محیط کار .
 • انجام بازدید های روتین از اماکن رفاهی واماکن تهیه و توزیع موادغذایی و بهداشتی شامل رستورانها، آبدارخانه ها و انبارها و سایر مکان ها .
 • تهیه و توزیع مطالب و دستورالعملهای بهداشتی.
 • انجام کلر سنجی آب شرب در نقاط مختلف بندر و پیگیری به منظور رفع عدم انطباقها .
 • انجام عملیات سمپاشی ، طعمه گذاری ، مه پاشی در کلیه بخشهای اداری ، منازل سازمانی و بخش های خدماتی .
 • پیگیری جهت انجام معاینات ادواری پرسنل و پیمانکاران بمنظور حفظ سلامت کارکنان .
 • پیگیری جهت تهیه کارت بهداشت برای کارکنان آبدارخانه ها ، فروشگاهها و بوفه ها .
 • فعال نمودن اورژانس بندر ، به منظور ارائه خدمات اورژانسی و درمانی با تحویل یکدستگاه خودرو آمبولانس و حضور تکنسین فوریت های پزشکی به منظور کاهش عوارض مصدومیت های ناشی از کار .
 • تعامل و همکاری با مراکز بهداشت استان و شهرستان در زمینه های مختلف بهداشتی .

محیط زیست

مرکز HSE بندر در راستای حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار و رعایت الزامات استاندارد محیط زیست و قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیستی اقداماتی را بشرح ذیل در دست اجرا دارد :

 • انجام ممیزی دوره ای و بازرسی محیط زیستی از محوطه های عملیاتی عمومی و اختصاصی، عملیات جمع آوری ، نگهداری موقت و حمل زباله، تاسیسات آب و فاضلاب ، کاهش آلاینده های محیطی و پیگیری جهت رفع عدم انطباقها .
 • نمونه برداری و اندازه گیری دوره ای از میزان انتشار آلاینده های آب و هوا شامل: سنجش میکروبی و شیمیایی آب شرب، فاضلاب و سنجش گازها و گرد و غبار محیطی و گازهای خروجی ازدودکش و بررسی و ارزیابی آنها بر اساس استاندارد های موجود و نیز بر طبق روش اجرایی مربوطه .
 • شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامد های محیط زیستی مرتبط با فرآیند های جاری در بندر و پیگیری جهت حذف ، کاهش و کنترل آنها .
 • تهیه، تدوین، بازنگری و اجرایی نمودن دستورالعملها و روشهای اجرایی محیط زیستی بر اساس آخرین استانداردهای ملی و بین المللی .
 • تهیه چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست .
 • ارتقاء دانش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین کارکنان از طریق برگزاری کارگاه ها ، سمینارهای آموزشی و انتقال و ارسال پیامها و اطلاعات محیط زیستی .
 • نظارت و پیگیری بر حسن اجرای جمع آوری، حمل و دفع انواع پسماندهای تولیدی در بندر مطابق قوانین ملی و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان و دستورالعملهای داخلی

فایل pdf  نظام نامه  HSE


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸