یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 

تجهیزات دریایی، بندری و مخابراتی

در این بخش اطلاعات مربوط به تجهیزات موجود در بندر امیر آباد جهت تردد ایمن کشتی ها ارائه می گردد. این تجهیزات و امکانات شامل تجهیزات مدرن رادیویی جهت ارتباطات دریایی ، شناورهای یدک کش و راهنمابر جهت عملیات پهلودهی و جداسازی شناورها ، علائم کمک ناوبری ، تجهیزات مدرن هیدروگرافی جهت تهیه نقشه های اعماق اسکله ها و کانال ورودی به بندر و همچنین یک فروند شناور لایروب می باشد.

شناورهای یدک کش

تجهیزات دریایی - یدک کش

شناور های راهنمابر

تجهیزات دریایی - راهنمابر

 

شناور های لایروب

جدول شناور لایروب

شناور های تجسس و نجات

شناور تجسس و نجات

 تجهیزات رادیویی

ارتباطات رادیویی در صنعت دریانوردی بسیار حائز اهمیت می باشد . اهمیت این ارتباط بدلیل استفاده کلیه شناورها از ابزار رادیویی جهت برقراری تماس با خشکی و هرگونه ارسال و دریافت اطلاعاتی در رابطه با حوادث احتمالی و جان انسان ها است که می تواند منجر به ارتقاء ایمنی دریانوردی گردد . بنابراین تجهیز مراکز کنترل ترافیک و ایستگاه ساحلی رادیویی بنادر امیرآباد و نکاء به شرح ذیل در برقراری ارتباطی سالم و مطلوب، در ارتباطات رادیویی می تواند متضمن ایمنی استفاده کنندگان از این شیوه ارتباطی باشد.

radiotools

 

تجهیزات مدرن هیدروگرافی

تجهیزات هیدروگرافی

 

در بخش هیدروگرافی و لایروبی بندر امیرآباد، پایش نوسانی تراز آب دریای خزر توسط انواع دستگاههای تراز سنجی بندر در حال انجام بوده و همچنین همکاری با سازمان نقشه برداری کشور، موسسات تحقیقات آب دریای خزر و دیگر دستگاههای دست اندرکار دارد.

شناور لایروب

لایروب خزر از نوع لایروب های مکنده (هاپرساکشن) بوده و وظیفه حفظ و نگهداری کانال دسترسی بندر به عهده این شناور میباشد. با توجه به آبخور کشتی های متردد در دریای خزر (حدود 4.60 متر) عمق کانال بندر امیرآباد در کمترین میزان تراز آبی دریای خزر بالای 6متر میباشد که نشان از وجود کانال دسترسی کاملا ایمن برای تردد کشتی هاست.

شناور لایروب

علائم کمک ناوبری

علائم کمک ناوبری و چراغهای دریایی به معنای دستگاه یا وسایل خارجی کمک کننده به دریانوردان در تعیین و محاسبه موقعیت و یا مسیر دریانوردان و همچنین خطرات و موانع دریایی می باشد که شامل فانوس دریایی، بیکن ها، بویه ها، قایق نورانی، چراغ ترانزیت و .... می باشد.

بیکن
بویه

 navihelp  

چراغ ترانزیت

چراغ ترانزیت این امکان را برای ناوبران کشتیها فراهم می آورد که درامتداد یک خط مستقیم کشتی را هدایت نمایند، همانطور که از نام این چراغ مشخص است بصورت زوجی بوده و از دو چراغ مجزا از هم که بر روی دو دکل جداگانه نصب شده اند طراحی شده است.

چراغ ترانزیت