یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 

پایانه ها

1- ترمینال شماره یک کالاهای عمومی و متفرقه –اپراتور شرکت تایدواتر خاورمیانه

تاید واتر

2- ترمینال شماره دو کالاهای عمومی و متفرقه – اپراتور گروه مشارکت بندرسازان گناوه و توسعه و تجارت ایوان

گناوه

3- پایانه های غلات شامل

- شرکت گرین ترمینال امیرآباد کیش

- شرکت زر مارکارون

- شرکت عصر متین شمال

 - شرکت فولاد صنعت نور

- شرکت سوربن گستر امیرآباد

سیلو5
سیلو4
سیلو3
سیلو2
سیلو1