دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 
 

اطلاعات انبارها

مشخصات انبار تصویر

 انبار شماره 1

 سرمایه گذار :  بخش دولتی

 بهره بردار : پدید آوران امید ساحل

 نوع کاربری : جنرال کارگو 

 مساحت : 12000 مترمربع

 

مخازن روغن خوراکی مهرونداد

  انبار شماره 2

 سرمایه گذار : بخش دولتی

 بهره بردار : پدید آوران امید ساحل

 نوع کاربری : جنرال کارگو

 مساحت : 10000 مترمربع

 

 

 

مخازن روغن خوراکی مهرونداد
  انبار شماره 3

  سرمایه گذار :  بخش دولتی

  بهره بردار : پدید آوران امید ساحل

  نوع کاربری : جنرال کارگو 

  مساحت : 10000 مترمربع

مخازن روغن خوراکی مهرونداد
  انبار شماره 4

 سرمایه گذار : بخش خصوصی

 بهره بردار : عصر متین شمال

 نوع کاربری : غلات

 مساحت : 5000 مترمربع

مخازن روغن خوراکی مهرونداد
  انبار شماره 5

  سرمایه گذار :  بخش خصوصی

  بهره بردار : جانبازان

  نوع کاربری : غلات 

  مساحت : 5000 مترمربع

مخازن روغن خوراکی مهرونداد
 انبار شماره 6

 سرمایه گذار : بخش خصوصی

 بهره بردار : سها کالا  طبرستان

 نوع کاربری : غلات

 مساحت : 5000 مترمربع

مخازن روغن خوراکی مهرونداد
   انبار شماره 7

  سرمایه گذار :  بخش خصوصی

  بهره بردار : سیمان مازندران

  نوع کاربری : صادراتی (اولویت سیمان) 

  مساحت : 12000 مترمربع

مخازن روغن خوراکی مهرونداد
 انبار شماره 8

 سرمایه گذار : بخش دولتی

 بهره بردار : پدید آوران امید ساحل

 نوع کاربری : جنرال کارگو

 مساحت : 10000 مترمربع

مخازن روغن خوراکی مهرونداد
   انبار شماره 9

  سرمایه گذار :  بخش خصوصی

  بهره بردار : هزاره سوم

  نوع کاربری : صادراتی به استثناء غلات 

  مساحت : 5000 مترمربع

مخازن روغن خوراکی مهرونداد
   انبار شماره 10

 سرمایه گذار : بخش خصوصی

 بهره بردار : امیران تهاتر

 نوع کاربری : کلیه کالا به استثناء غلات

 مساحت : 5000 مترمربع

مخازن روغن خوراکی مهرونداد

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۸
 

اطلاعات سیلوها

مشخصات سیلو تصویر

 

سیلو شماره 1

 سرمایه گذار :  گرین ترمینال کیش

 ظرفیت کل : 53000 تن

 

انبار خصوصی

 

سیلو شماره 2

 سرمایه گذار :  فولاد صنعت نور

 ظرفیت کل  : 36500 تن

 

انبار خصوصی

 

سیلو شماره 3

 سرمایه گذار :  سوربن گستر

 ظرفیت کل  : 42000 تن

 

انبار خصوصی

 سیلو شماره 4

 سرمایه گذار :عصر متین شمال

 ظرفیت کل  : 32000 تن

 

انبار خصوصی

 

 سیلو شماره 5

 سرمایه گذار :  زرماکارون

 ظرفیت کل  : 10500 تن

 

انبار خصوصی

 سیلو شماره 6

 سرمایه گذار : پدیدآوران امید ساحل

 ظرفیت کل : 41000 تن

 

انبار خصوصی

 

 سیلو شماره 7

 سرمایه گذار :  آرد برلیان

 ظرفیت کل  : 21000 تن

 

انبار خصوصی

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۴
 

اطلاعات مخازن

مشخصات مخازن تصویر

 مخازن شماره 1

 سرمایه گذار :  یاسمین مروارید شمال

  تعداد مخزن : 10

 نوع کاربری : 6 مخزن گازوئیل، 3 مخزن بنزین، 1 مخزن آب

 ظرفیت کل : 29949 مترمکعب

انبار خصوصی

  مخازن شماره 2

 سرمایه گذار : مهرونداد

 تعداد مخزن : 4

 نوع کاربری : روغن خوراکی

 ظرفیت کل : 11424 مترمکعب

 

 

 

 

 

انبار خصوصی

 مخازن شماره 3

 سرمایه گذار :  آرین ماهتاب کاسپین

  تعداد مخزن : 2

 نوع کاربری : روغن خوراکی

 ظرفیت کل : 6000 مترمکعب

انبار خصوصی

  مخازن شماره 4

 سرمایه گذار : آراد عمران شمال

 تعداد مخزن : 7

 نوع کاربری : 4 مخزن گازوئیل، 2 مخزن روغن پایه، 1 مخزن آب

 ظرفیت کل : 24307 مترمکعب

 

انبار خصوصی

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۲۳