یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 
در این بخش با مختصری از دستورالعمل های ملی که برگرفته از کنوانسیونهای بین المللی است بیشتر آشنا می شویم و این دستورالعمل ها توسط دفتر مرکزی کنترل و بازرسی کشتیها و یا مرجع دریایی تهیه و توسط هیات محترم عامل سازمان بنادر و دریانوردی مصوب و ابلاغ گردیده است.
1-    دستورالعمل رفتار منصفانه با دریانوردان درصورت بروز و سوانح دریایی
2-    بخشنامه بارگیری کامیونها و خودروهای سرنشین دار در لندینگ کرافتها
3-    دستورالعمل بازرسی شناورهای زیر 500 تن
4-    دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتیهای اقیانوس پیما
5-    دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله نامه دریایی 6-2
6-    راهنمای کنترل و بازرسی از شناورهای مسافری
7-    آئین نامه رسیدگی به شکایات درکشتی
8-    آئین نامه فنی کنترل انتشار آلاینده های هوا
9-    راهنمای کنترل و بازرسی سیستم ضد خزه
10-راهنمای کنترل و بازرسی از الزامات کنوانسیون آب توازن

بمنظور ایجاد یک مکانیزم یکنواخت درانجام کنترل و بازرسی در بین کشورها در مناطق جغرافیایی مختلف تفاهمنامه هایی را امضاء شده است ،بمنظور دستیابی به اهداف زیر:
1-    نظارت دقیق و یکسان و کشتیهای متردد
2-    اطلاع رسانی دقیق از وضعیت فنی و ایمنی کشتیهای وارده به بنادر
3-    جلوگیری از ورود شناورهای غیراستاندارد به بنادر آبهای تحت حاکمیت رژیم بازرسی

یادداشت تفاهمنامه های کنترل و بازرسی عبارتند از :
1-    تفاهمنامه اقیانوس هند :  که بین کشورهای استرالیا ، هند ، ایران ، آفریقای جنوبی ، کنیا ، تانزانیا ، سریلانکا ، سودان ، موریس ، عمان ، یمن ، بنگلادش و مالدیو به امضاء رسیده است.
2-    تفاهم نامه پاریس
3-    تفاهم نامه توکیو
4-    تفاهم نامه مدیترانه
5-    تفاهم نامه دریای کارائیب
6-    تفاهم نامه ابوجا
7-    تفاهم نامه دریای سیاه
8-    تفاهم نامه ریاض
9-    تفاهم نامه وینادلمار
10-گارد ساحلی ایالت متحده


کنوانسیون زیر مواردی می باشد که توسط مرکز کنترل و بازرسی در هنگام بازرسی کنترل و بازرسی می گردد.
1-    خط شاهین      (Load  line 69)
2-    اندازه گیری ظرفیت کشتیها      (Tonnage  Mes.69)
3-    جلوگیری از تصادم در دریا     (COLREG   72)
4-    ایمنی جان اشخاص در دریا   (SOLAS  74)
5-    استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW 78) (STCW  Manila2010)
6-    جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها   (MARPOL   73/78)
7-    مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی   (CLC  92)
8-    کنترل سیستمهای مضر ضد خزه بر روی کشتیها (AFS 2001)
9-    کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها  (BWM 2004)
10-کنوانسیون نایروبی در مورد انتقال لاشه   (NAIROBI WR2007)
11-مقاوله نامه کار دریایی (MLC 2006)