پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

ارائه ، آنالیز و شبیه سازی

ارائه ، آنالیز و شبیه سازی

سازمان بنادر و دریانوردی در راستای وظایف و جایگاه خود به عنوان مرجع حاکمیتی امور دریا و سواحل و در راستای بومی سازی و کمک به رفع وابستگی به نرم افزارهای خارجی، نسبت به تولید نرمافزار شبیه سازی پارامترهای دریایی با نام نرم افزار شبیه ساز پارسی دینامیک دریا PMO Dynamics اقدام نموده است. این نرم افزار دارای کاربردهای مختلف مهندسی سواحل از جمله شبیه سازی جریانهای جزر و مدی، جریانهای ناشی از باد و کریولیس، جریان در اقیانوسها، جریانهای ناشی از امواج، تولید و انتشار امواج در محیطهای بزرگ و کوچک، جریان رسوب ساحلی و مورفولوژی و همچنین آنالیز و استخراج پارامترهای جزر و مدی میباشد

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • مراجعه به پایگاه مربوطه
  • ثبت نام در پایگاه مربوطه
  • دانلود نسخه عادی نرم افزار / فیلم های آموزشی
  • ثبت درخواست و دریافت نسخه حرفه ای نرم افزار
  • دریافت خدمات پشتیبانی نرم افزار

لینک سایت: https://pmodynamics.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعت اداری
روش ارائه خدمت: غیرالکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت:ثبت نام در سامانه PMO Dynamics
 نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: فنی و مهندسی
تلفن: 01134512423